Legfrissebb híreink
Lakossági hirdetmény
2014.01.06. Hétfő

Értesítem az egészségügyi ellátottakat, hogy a Lengyeltóti 1. számú háziorvosi körzet működtetésére Lengyeltóti Város Önkormányzatával 2014. január 1-vel feladat-ellátási szerződést kötöttem. A háziorvosi tevékenységet ezen időponttól az 1. számú háziorvosi rendelőben ellátom.

 

Dr. Papp László háziorvos rendelése

2014. január 1-től:

  Lengyeltóti, Bem u. 20. Kisberény, Petőfi S. u. 36.
Hétfő 08.00 - 12.00 -
Kedd 12.00 - 16.00 -
Szerda 10.00 - 12.00 14.00 - 16.00
Csütörtök 12.00 - 16.00 -
Péntek 08.00 - 12.00  

Munkaidőben 08.00 – 16.00 között tájékoztatást és segítséget Pintér Józsefné körzeti ápolónő nyújt, aki folyamatosan felkereshető az 1-es számú háziorvosi rendelőben. Elérhetősége: 06 (20) 288 – 7197, valamint 06 (85) 330 – 728 számon. A háziorvos mobil elérhetősége: 06 (20) 288 – 7129

 

Kérem egészségügyi problémáikkal 2014. január 1. napját követően forduljanak hozzám bizalommal.

 

Dr. Papp László s.k.

háziorvos


Mária Rádió Tanúságtétel - Gyuriga Károly
2013.12.20. Péntek

2014. január 31-én lesz 60 éve annak, hogy Gyuriga Károly esperes urat Kerkaszentkirályon, a szülőfalujában pappá szentelték. Ebből az alkalomból a Mária Rádió Tanúságtétel című műsorának szerkesztője, Kerek József interjút készített vele a papi életút-szolgálatáról, melyet 2013. december 24-én 17 óra 20 perckor sugároz a Mária Rádió.

 

A Károly atyával készült interjú itt is meghallgatható.


Tájékoztatás
2013.12.17. Kedd

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) értelmében a vegyesen gyűjtött háztartási jellegű hulladékot a vállalkozások és az intézmények a Közszolgáltatónak kötelesek átadni.  Tájékoztatjuk, hogy a településükön 2014. január 1-től a Pelso-Kom Nonprofit Kft. látja el a  közszolgáltatói feladatokat.

 

A hulladékszállítási napokat, az ürítési díjakat és az igénybe vehető gyűjtőedény méreteket a hulladékkezelésre vonatkozó helyi önkormányzati rendelet tartalmazza, mely kötelező érvényű minden közszolgáltatást igénybe vevő részére. A rendelet az Önkormányzat hivatalos honlapján, ill. a Polgármesteri Hivatalokban megtekinthető.

 

A közszolgáltatás igénybevételéhez kérjük, szíveskedjen az alábbi adatokat megadni, amely alapján elkészítjük és megküldjük az Önök részére az Egyedi közszolgáltatási szerződést.


ADATBEJELENTŐ LAP HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ >>
Nyitvatartási rend bejelentése
2013.12.09. Hétfő

Nyitvatartási rend bejelentése

 

Hács Élelmiszer üzlet nyitvatartási ideje a következő: 2013. december 1-től - határozatlan ideig

HÉTFŐ: 6.00 - 11.30 14.30 - 16.30
KEDD: 6.00 - 11.30 14.30 - 16.30
SZERDA: 6.00 - 11.30 14.30 - 16.30
CSÜTÖRTÖK: 6.00 - 11.30 14.30 - 16.30
PÉNTEK: 6.00 - 11.30 14.30 - 16.30
SZOMBAT: 6.00 - 10.00  
VASÁRNAP: 6.00 - 10.00  

 


Egy Mosolygós Kisváros Lengyeltóti
2013.10.31. Csütörtök


Tájékoztatás!
2013.09.24. Kedd

A kihelyezett ügyfélszolgálati pontok helyéről és az ügyfélfogadás rendjéről. Érvényes 2013. szeptember 1-től visszavonásig.

 

A hónap harmadik keddi napján 13.00 - 15.30 között

Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala

Cím: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.

Tel: +36 (85) 530-004, +36 (85) 530-016

Mobil: +36 (70) 382-8020


Az ügyfélszolgálat rendjéhez kattintson ide! >>
A szavazókörök száma, sorszáma, területi beosztása, a szavazóhelyiségek címe, valamint a kijelölt szavazókör megállapítása
2013.07.23. Kedd

Lengyeltóti Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdése által megállapított feladat-és hatáskörömben Lengyeltóti Város szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:

 

 -001 szavazókör : Helytörténeti kiállítás épülete  Zrínyi M. u.1-3   819 fő
 -002 szavazókör : Művelődési Ház és Könyvtár Rákóczi F. u. 24.   806 fő
 -003 szavazókör:  Táp és Takarmány üzlet  Kossuth L. u. 59.         896 fő

                                                                        Összesen                         2521 fő 

 

A szavazókörök területi beosztását (utcajegyzék) a határozat melléklete tartalmazza.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Lengyeltóti város megnevezést tartalmazza, az általam kijelölt 001.szavazókörben (Lengyeltóti Zrínyi u.1-3) szavazhatnak.

Elrendelem a határozat Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos honlapján (www.lengyeltoti.hu) valamint a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét. 

Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjéhez (Lengyeltóti Zrínyi Miklós u. 2.) A fellebbezés illetékmentes.

 A fellebbezést a Területi Választási Iroda vezetője bírálja el, három napon belül.

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számolni.

 

I N D O K O L Á S

 

 A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 351.§ (1) bekezdése alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani. A Ve.77.§ (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz , a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.

 

A Ve. 78.§-a alapján a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

 

A Ve. 80.§-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve. 78.§-a alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókört is.

 

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234.§ (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.

 

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10.§ (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

 

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdésének 1.pontja biztosítja. 

 

Lengyeltóti, 2013 július 23.

dr. Szatmári Ibolya
jegyző


Bővebben >>
Felhívás
2013.03.25. Hétfő

Tisztelt Lakosság!

 

A járási hivatalokról szóló kormányrendeletek 2012. évi változásai eredményeként átalakultak a járások. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. a megváltozott jogszabályoknak megfelelően, az új járásokhoz illeszkedően újraszervezi ügyfélszolgálati fiókiroda hálózatát.

 

Ennek következményeként a Lengyeltóti ügyfélszolgálati iroda 2013. március 31-én bezár.

 

2013. április 1-jétől Lengyeltótihoz legközelebb eső irodájának az alábbi:

8640 Fonyód, Ady E. u. 5-7.

Nyitvatartás:
kedd: 8.00 - 14.00
csütörtök: 14.00 - 18.00


Hirdetmény
2013.02.13. Szerda

HIRDETMÉNY

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Lengyeltóti Város belterületén

 

2013. évben csütörtöki napon 18.00 óra és  reggel 6.00 között, illetve bejelentés esetén a kártékony ragadozók megjelenésének időpontjában bármely napon és bármely napszakban kártékony ragadozók belterületi irtására kerül sor.

 

Az irtást végző személyek:

 

Dankó Zsolt és Ritzeld Lóránt
hivatásos vadászok

 

Amennyiben az Ön környezetében észleli a rókák felbukkanását időpont egyeztetés céljából hívja, az alábbi számok egyikét.

 

 • Dankó Zsolt - 06-30-969-3796
 • Ritzeld Lóránt - 06-30/852-5799
 • Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal - 06-85/530-016, 06-85/530-017

 

Kérem a lakosság fokozott figyelmét.

dr. Szatmári Ibolya
jegyző


DRV - Hogyan védekezzünk a csalók ellen
2013.02.12. Kedd

Védekezzünk a csalók, trükkös lopások ellen!

 

Ismét megszaporodtak a DRV Zrt. jó hírét is sértő trükkös csalások, lopások a működési területünkön! Az alábbiakban szeretnénk felhívni Fogyasztóink figyelmét, hogy mire ügyeljenek!

Mielőtt idegent engedünk be a lakásunkba, kertünkbe, érdemes a következőket végiggondolni, ellenőrizni:

 1. Tudunk az érkezéséről? A szolgáltatók (víz, gáz, villany, stb...) szakemberei főleg akkor jönnek, ha mi hívtuk őket, vagy ha értesítést küldtek az érkezésükről!
 2. Van nála igazolvány? Ne higgyünk feltétlen az egyenruhának látszó öltözetnek, kérjünk igazolványt, ellenőrizzük azt!
 3. Fontos: a szolgáltatók szakemberei a helyszínen nem kérnek készpénzt a munkájukért!

Éljünk az egészséges bizalmatlanság elvével, vigyázzunk önmagunkra és értékeinkre!

Szükség esetén hívjuk ki a rendőrséget a 107-es vagy 112-es számon!

A DRV Zrt. munkatársai a vízmérő leolvasásakor, valamint a vízmérők cseréjekor:

 • fényképes igazolvánnyal tudják igazolni magukat;
 • soha nem kérnek készpénzt a fogyasztási helyen végzett munkáért;
 • soha nem akarnak bemenni a házba, kivétel, ha vízmérő a házban található (pl. mellékmérő), illetve ha előzetesen egyeztetett időpontban a fogyasztó kérésére már megjavított belső hálózati meghibásodást kell kivizsgálnunk csatornadíj jóváírás miatt;
 • egységes munkaruhát viselnek, valamint a mérőcserét végző munkatársak céges gépjárművei is el vannak látva a társaság emblémájával;
 • a cégszerű levélben, írásban egyeztetett időpontban/ vagy a Fogyasztó által telefonon egyeztetett időpontban cserélik a vízmérőket;
 • a vízmérő-leolvasást a számlán is jelzett időszakban végzik munkatársaink.

 

Fentiekkel kapcsolatos kérdés esetén, forduljon bizalommal munkatársainkhoz a DRV INFO Vonal 06 40 240 240 tárcsázásával!<<   <       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    >    >>