Legfrissebb híreink
Tájékoztató a földhasználati nyilvántartásban bekövetkezett/bekö vetkezendő fontosabb változásokról
2013.02.05. Kedd

2013. január 1-jével megváltoztak, illetve 2013. február 1-jével változni fognak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok. A módosult szabályozást a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt (a továbbiakban: Tft.) módosító 2012. évi CCXIII. törvény, és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Fönyr.) módosító 355/2012. (XII.13.) Korm. rendelet, valamint a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.


Teljes tájékoztató megtekintése >>
Tájékoztató a termőföldek használatát érintő változásokról
2013.02.05. Kedd

2013. január 1-jét követően

  • termőföldre szerződéssel nem alapítható haszonélvezeti jog, kivéve a közeli hozzátartozó javára alapított haszonélvezeti jogot. Az ezen jogszabályi rendelkezésbe ütköző szerződés semmis;
  • a haszonbérleti szerződések megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 2013. január 1-jén fennálló haszonbérleti szerződéseknek a 2013. január 1-jét követő módosítása esetére is, ha a szerződés módosítása a haszonbérlet időtartamának meghosszabbítására, illetve a haszonbérleti díj csökkentésére irányul (kivéve azt az esetet, ha ebben a felek korábban megállapodtak és a szerződés módosítására e korábbi megállapodásnak megfelelően kerül sor);
  • a haszonbérleti szerződés megkötésekor osztatlan közös tulajdonban álló olyan földrészlet esetében, melynél a szerződés fennállása alatt a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény szabályai szerint a közös tulajdon megszüntetésre kerül, a haszonbérbeadó a gazdasági év végére felmondhatja a haszonbérletet, feltéve, ha a tulajdoni hányadának megfelelő területet önálló ingatlanként kapta meg és a haszonbérlő felé megtett felmondással egyidejűleg úgy nyilatkozik, miszerint a területet maga kívánja használni.

Teljes tájékoztató megtekintése >>
Köszöntő
2013.01.07. Hétfő

Tisztelt Lengyeltóti Polgárok!

 

Biztosan nem én vagyok az egyetlen, aki kijelenti: nehéz évet zártunk. A médiából nem is hallottunk másról csak válságról, meg államadósságról, adósságtörlesztésről. Arról, hogy lesz-e megállapodás az IMF-fel, vagy összeomlás lesz helyette? 

Mára bebizonyosodott Örkény István gondolata, melyet szabadon idézek: Az a baj a világgal, hogy az ember nem tudja elképzelni a rossznál még rosszabbat, mert ha kicsit is el tudná képzelni, akkor nem hitetné el magával, hogy „nincs lehetőségem, nem értem, nem tudom megcsinálni”, nem hárítana, és nem bűnbakot keresne. Hanem felismerné, hogy a korábbi tetteinkkel, cselekedeteinkkel, szavainkkal elkövetett hibákért mi magunk osztogatjuk magunknak a fekete pontokat.

Egy évvel ezelőtt mi is félve tekintettünk 2012-re. Azt láttuk, nincs elég forrásunk ahhoz, hogy a korábbi években megszokott színvonalon lássuk el a feladatainkat. Tudtuk, körültekintő, takarékos gazdálkodásra van szükség, s a pályázatok figyelése, a források felkutatása mindennél fontosabb feladatunk lesz.

Ma már kijelenthetjük: eredményes évet zártunk! Lengyeltóti nem adósodott el, nem zártuk hiánnyal az évet. Igaz, nem volt a rendszerváltozás második évtizedének utolsó választási ciklusában megtapasztalt „nagyberuházásunk”, de az intézményeinket biztonságosan működtettük, megvalósítottuk az összes tervezett kulturális rendezvényünket. Géppark kialakításával, termőföld vásárlásával gyarapítottuk a település vagyonát. Folytatódott a városközpont rendezése, elkészült a „kispiac”, lett nyilvános WC. Sok-sok mandulafát és hársfát ültettünk. A művelődési ház körül a megújult közösségi tér a szabadtéri rendezvényekhez nyújt megfelelő környezetet. A temetőkben elvégzett munkák annak a folyamatnak a kezdetét jelentik, melynek eredményeként méltó nyughelyet alakítunk ki a halottainknak. És egyre több polgártársunkkal sikerült elfogadtatni, hogy a „segély” szó új értelmet kapott Lengyeltótiban, és következmények nélkül nem lehet a szabályokat semmibe venni.

Az értelmetlen, a fölösleges és az öncélú munka képes az embert kilúgozni! Mi 2013-ra olyan célokat tűzünk ki magunknak, amelyek nem az anyagi javak öncélú fölhalmozására, mohó birtoklására való célként jelennek meg, hanem eszközként szerepelnek ahhoz, hogy egy év múlva ismét elmondhassuk: sikerült! Mert hisszük, sikerülhet úgy is, hogy megváltoztatjuk a hozzáállásunkat a munkához, a munkatársainkhoz.

Otthon, a ház körül és a közösségben, ahol élünk, mindig lehet értelmes célokat találni. Az ember a családjában, a szerettei körében soha nem egy csavar csupán a gépezetben, hanem fontos és pótolhatatlan alkatrész.

Azt kívánom magunknak – a Képviselő-testületnek és minden Lengyeltóti Polgárnak –, hogy 2013. évi küzdelmeinkben ne legyenek vesztes csaták mögöttünk, mert akkor bármennyire nehéz és küzdelmes volt is, nem fogjuk kimerültnek érezni magunkat, és minden egyes győzelem új távlatokat nyithat meg előttünk!

 

Zsombok Lajos
polgármester<<   <