2017. évi előterjesztések

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi üléseire készült meghívók, előterjesztések és előterjesztések mellékletei

 

Képviselő-testület 2017. 04. 10-én tartandó rendkívüli ülésére készült előterjesztések

 

Meghívó

1.) A Kincsem Óvoda Konyhája által biztosított gyermek, szociális, alkalmazotti és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak és térítési díjainak 2017.évi megállapítása

2.) Előterjesztés a Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ szolgáltatási önköltségének alakulásáról és a személyi térítési díjak megállapítására tett javaslatról

3.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás benyújtása

4.) Lengyeltóti településrendezési terv módosítása

5.) Lengyeltóti pályázat 2017.évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására

6.) Energia megtakarítási intézkedési terv elfogadása

 

Képviselő-testület 2017. 03. 30-án tartandó ülésére készült előterjesztések

 

Meghívó

1.) Beszámoló a Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ Lengyeltóti 2016.évi munkájáról

2.) Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása

3.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) Lengyeltóti, Zrínyi u.44-46 sz. ingatlan előtt kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése

6.) Pályázat a kulturális intézményekben megvalósuló, az egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztések megvalósítására

7.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

8.) Lengyeltóti belterületi utak kátyúzása

9.) Ördöngös Néptánc Alapítvány iskolabusz igénybevétele

10.) Az óvodai általános felvétel időpontjának meghatározása

11.) Somogyi Szépkorúak Megyei Művészeti Gálájának megrendezése

12.) Lengyeltóti Thai-boksz Egyesület támogatás iránti kérelme

13.) Rinyaújlak Község Önkormányzat támogatás iránti kérelme

14.) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezet támogatási kérelme

15.) „ Kökörcsíny” Tehetségpont támogatási kérelme

16.) 2017. Tóti Napok program-tervezete

17.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester két ülés közötti tevékenységéről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

Képviselő-testület 2017. 02. 17-én tartandó ülésére készült előterjesztések

 

Meghívó

Jelenléti ív

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása

2.) Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének tárgyalása

3.) Startmunka közös lebonyolítása

4.) Lengyeltóti Rendőrörs üzemanyag támogatása

5.) Csatlakozási lehetőség a Balatoni Szövetséghez

6.) Városi Tükör megjelentetése

7.) Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme

8.) Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesület támogatási kérelme

9.) Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének támogatási kérelme

10.) Tájékoztatás a polgármester illetményének összegéről és a polgármestert megillető költségtérítésről

11.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

12.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása

13.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Terve

14.) Pénzügyi beszámoló a temetők üzemeltetéséről

15.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkaterve

16. A képviselő-testület 2017. évi munkaterve

17.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

18.) Zsombok Lajos polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése

19.) Önkormányzati földterületek bérleti díjának megállapítása

20.) Javaslat a Lengyeltóti Sportjáért Közalapítvány jogutód nélkül és végelszámolással történő megszüntetésére

21.) Csatlakozási lehetőség "a legszebb konyhakertek" - Magyarország országos programhoz

22.) Lakossági védőoltások prevenciós programok

23.) Horváth Gyula Lengyeltóti Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének kérelme a rendelkezésére bocsátott irodahelyiség rendeltetésszerű használatáról

24.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester két ülés közötti tevékenységéről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

25.) 2018-2032 gördülő fejlesztési terv előkészítése

26.) A "Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" EFOP-3.9.2-16 azonosítószámú pályázat benyújtásáról

27.) A "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" EFOP-1.5.3-16 azonosítószámú pályázat benyújtásáról

28.) Kincsem Óvoda Lengyeltóti nyári takarítási szünet időpontjának bejelentése, kérelme

29.) Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhelyek kiváltása

 

Képviselő-testület 2017. 01. 11-én tartandó ülésére készült előterjesztések

 

Meghívó

Jelenléti ív

1.) Lengyeltóti településrendezési eszközök jóváhagyása

2.) 2017. évi startprogram tervezet

3.) Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése