2017. évi előterjesztések

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi üléseire készült meghívók, előterjesztések és előterjesztések mellékletei

 

Képviselő-testület 2017. 12. 20-án tartandó ülésére készült előterjesztések

 

Meghívó

1.) Lengyeltóti Kincsem Óvoda vezetői megbízás ügye

2.) Településképi arculati kézikönyv elfogadása    (melléklet: Lengyeltóti Településképi Arculati Kézikönyv 2017.)

3.) Településkép védelmi rendelet elfogadása

4.) Lengyeltóti Város Településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárásban történő, a 36.számú vasútvonal Fonyód-Kaposvár szakasz korszerűsítésével kapcsolatos módosításának partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról

5.) A vidéki térségben működő turisztikai szolgáltatások fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

 

 

Képviselő-testület 2017. 11. 29-én tartandó ülésére készült előterjesztések

 

Meghívó

1.) Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.) rendelet módosítása

2.) Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetésének módosítása

3.) Tájékoztató Lengyeltóti Város Önkormányzat 2017. I-III.negyedévi gazdálkodásáról

4.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési terve

5.) Javaslat a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről és igénylésének rendjéről szóló 16/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására

6.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 34/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

7.) Javaslat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában és intézményeiben dolgozók lakótelek és lakóingatlan vásárlásának támogatásáról szóló 29/2005.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosítására

8.) Település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló rendelet előzetes megtárgyalása.(vita anyag)

9.) Bérleti-üzemeltetési szerződésmódosítás közcélú ivóvízellátó-rendszer működtetésére

10.) Lengyeltóti 2013-2018.évekre vonatkozó Települési Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

11.) A 60 év feletti lakosok év végi rendkívüli természetbeni települési támogatása

12-23.) Alapítványok, egyesületek működési támogatása

24.) Új utak, eszközök a roma közösségekkel való együttműködésben, csatlakozási lehetőség egy sikeres roma integrációs programhoz

25.) Javaslat Zsombok Lajos polgármester részére jutalom megállapítására

26.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester két ülés közötti tevékenységéről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

 

Képviselő-testület 2017. 10. 26-án tartandó ülésére készült előterjesztések

 

Meghívó

1.) Beszámoló Lengyeltóti város 2016.évi közbiztonsági helyzetéről

2.) Lengyeltóti Kincsem Óvoda egészségfejlesztési programja

3.) Lengyeltóti Város Önkormányzat 2017.évi Közbeszerzési Terve

4.) „Lengyeltóti Város járdáinak és útjainak felújítása 2017” tárgyú közbeszerzési eljárás

5.) A Közbeszerzés Szabályzat elfogadása  (melléklet)

6.) Lengyeltóti 974/13.hsz. ingatlan adás-vételi ügye

7.) Új utak, eszközök a roma közösségekkel való együttműködésben, csatlakozási lehetőség egy sikeres roma integrációs programhoz

8-19.) Alapítványok, egyesületek működési támogatása

20.) Az általános iskolai, felvételi körzetek megállapításának tárgyalása

21.) A Csalogány Tanuszoda nyitva tartása 2017. november 1-jétől

22.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

23.) A helyi adókról szóló többször módosított 28/2008.(XII.12.) számú rendelet módosításához javaslatok

24.) Település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló rendelet előzetes megtárgyalása

25.) A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről és igénylésének rendjéről szóló rendelet-tervezet előzetes megtárgyalása

26.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester két ülés közötti tevékenységéről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

 

Képviselő-testület 2017. 09. 29-én tartandó ülésére készült előterjesztések

 

Meghívó

1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018.évi pályázati fordulójához való csatlakozás

2.) Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. Kaposvár autóbusz tároló hely ügye

3.) Lengyeltóti, Zrínyi u.44 és 27 szám közötti gyalogátkelőhely kialakítása

4.) Lengyeltóti 244/2 és 257/3 hrsz. ingatlanok terület és tulajdonjog rendezése

5.) Új utak, eszközök a roma közösségekkel való együttműködésben, csatlakozási lehetőség egy sikeres roma integrációs programhoz

6.) Dr. Sztankula Kornél egyéni vállalkozóval fogászati alapellátási feladatok ellátására kötött megbízási szerződés módosítása

7.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester két ülés közötti tevékenységéről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

 

Képviselő-testület 2017. 08. 30-án tartandó ülésére készült előterjesztések

 

Meghívó

1.) Tájékoztató a Lengyeltóti Város Önkormányzat 2017. I.félévi gazdálkodásáról

2.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás benyújtása

3.) Lengyeltóti Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet készítése

4.) 2018-2032. évi  gördülő fejlesztési terv

5.) Lengyeltóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása

6.) 2017.évi Diófesztivál programja

7.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

Képviselő-testület 2017. 07. 27-én tartandó ülésére készült előterjesztések

 

Meghívó

1.) Lengyeltóti Kincsem Óvoda 2016-2017. nevelési év tevékenységéről szóló beszámolója

2.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása

3.) Lengyeltóti, Csalogány Tanuszoda acélcsöves rendszerének kiváltása

4.) A szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó pályázat, önrész vállalási kérelem

5.) Lengyeltóti 0223 hrsz. ingatlan értékesítése

6.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester két ülés közötti tevékenységéről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

Képviselő-testület 2017. 06. 26-án tartandó ülésére készült előterjesztések

 

Meghívó

1.) EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Legyél Otthon – Esély Otthon Lengyeltótiban” pályázat benyújtása

2.) Alapszolgáltatási Központ tetőtér beépítés építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése

3.) Lengyeltóti város 2017.évi vízkorlátozási terve

4.) Tulajdonosi megállapodás közös ellátási felelősséggel érintett vízi közmű rendszer működtetéséről (ivóvíz)

5.) Ajándékozási szerződés Lengyeltótiért Somogyért Egyesülettel

6.) Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 2017.évben a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatalban

7.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház működtetési támogatása

8.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester két ülés közötti tevékenységéről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

 

Képviselő-testület 2017. 05. 25-én tartandó ülésére készült előterjesztések

 

Meghívó

1.) Befektetői tájékoztató az SKC Holding befektetői szándékáról

2.) Befektetői tájékoztató a gyümölcs-feldolgozó üzem lehetőségeiről

3.) Beszámoló Lengyeltóti Város Önkormányzat 2016.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

4.) Beszámoló az Önkormányzat által alapított, vagy támogatott alapítványok, egyesület gazdálkodásáról, működéséről (ZIP)

5.) Beszámoló a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi munkájáról

6.) Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetésének módosítása

7.) Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetésének teljesítése

8.) Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

9.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2016.évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló és zárszámadási rendelet alkotása

10.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása

11.) Lengyeltóti I.számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos feladat-ellátási szerződés megtárgyalása

12.) Beszámoló a 2016.évi belső ellenőrzési tevékenységről

13-24.) Alapítványok, egyesületek működési támogatása

25.) A TOP-5.3.1.-16 kódszámú pályázati felhívás a „Helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyában

26.) PELSO-KOM által tervezett lomhulladék elszállításának megrendelése

27.) Lengyeltóti Csalogány Tanuszoda nyári nyitva tartása

28.) Dr. Sztankula Kornél egyéni vállalkozó fogszakorvos kérelme

29.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester két ülés közötti tevékenységéről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

Képviselő-testület 2017. 05. 02-án tartandó rendkívüli ülésére készült előterjesztések

 

Meghívó

1.) Az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel kötendő bérleti szerződés tervezet megtárgyalása

2.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítása

3.) A kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 3/1992. (V.11.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) Lengyeltótiért Kék-tó Egyesület együttműködési megállapodása

 

Képviselő-testület 2017. 04. 10-én tartandó rendkívüli ülésére készült előterjesztések

 

Meghívó

1.) A Kincsem Óvoda Konyhája által biztosított gyermek, szociális, alkalmazotti és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak és térítési díjainak 2017.évi megállapítása

2.) Előterjesztés a Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ szolgáltatási önköltségének alakulásáról és a személyi térítési díjak megállapítására tett javaslatról

3.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás benyújtása

4.) Lengyeltóti településrendezési terv módosítása

5.) Lengyeltóti pályázat 2017.évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására

6.) Energia megtakarítási intézkedési terv elfogadása

 

Képviselő-testület 2017. 03. 30-án tartandó ülésére készült előterjesztések

 

Meghívó

1.) Beszámoló a Pogányvölgyi Alapszolgáltatási Központ Lengyeltóti 2016.évi munkájáról

2.) Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása

3.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása

4.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) Lengyeltóti, Zrínyi u.44-46 sz. ingatlan előtt kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése

6.) Pályázat a kulturális intézményekben megvalósuló, az egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztések megvalósítására

7.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

8.) Lengyeltóti belterületi utak kátyúzása

9.) Ördöngös Néptánc Alapítvány iskolabusz igénybevétele

10.) Az óvodai általános felvétel időpontjának meghatározása

11.) Somogyi Szépkorúak Megyei Művészeti Gálájának megrendezése

12.) Lengyeltóti Thai-boksz Egyesület támogatás iránti kérelme

13.) Rinyaújlak Község Önkormányzat támogatás iránti kérelme

14.) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezet támogatási kérelme

15.) „ Kökörcsíny” Tehetségpont támogatási kérelme

16.) 2017. Tóti Napok program-tervezete

17.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester két ülés közötti tevékenységéről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

Képviselő-testület 2017. 02. 17-én tartandó ülésére készült előterjesztések

 

Meghívó

Jelenléti ív

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása

2.) Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének tárgyalása

3.) Startmunka közös lebonyolítása

4.) Lengyeltóti Rendőrörs üzemanyag támogatása

5.) Csatlakozási lehetőség a Balatoni Szövetséghez

6.) Városi Tükör megjelentetése

7.) Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme

8.) Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesület támogatási kérelme

9.) Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének támogatási kérelme

10.) Tájékoztatás a polgármester illetményének összegéről és a polgármestert megillető költségtérítésről

11.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

12.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása

13.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Terve

14.) Pénzügyi beszámoló a temetők üzemeltetéséről

15.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkaterve

16. A képviselő-testület 2017. évi munkaterve

17.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

18.) Zsombok Lajos polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése

19.) Önkormányzati földterületek bérleti díjának megállapítása

20.) Javaslat a Lengyeltóti Sportjáért Közalapítvány jogutód nélkül és végelszámolással történő megszüntetésére

21.) Csatlakozási lehetőség "a legszebb konyhakertek" - Magyarország országos programhoz

22.) Lakossági védőoltások prevenciós programok

23.) Horváth Gyula Lengyeltóti Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének kérelme a rendelkezésére bocsátott irodahelyiség rendeltetésszerű használatáról

24.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester két ülés közötti tevékenységéről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

25.) 2018-2032 gördülő fejlesztési terv előkészítése

26.) A "Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" EFOP-3.9.2-16 azonosítószámú pályázat benyújtásáról

27.) A "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" EFOP-1.5.3-16 azonosítószámú pályázat benyújtásáról

28.) Kincsem Óvoda Lengyeltóti nyári takarítási szünet időpontjának bejelentése, kérelme

29.) Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhelyek kiváltása

 

Képviselő-testület 2017. 01. 11-én tartandó ülésére készült előterjesztések

 

Meghívó

Jelenléti ív

1.) Lengyeltóti településrendezési eszközök jóváhagyása

2.) 2017. évi startprogram tervezet

3.) Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése