2011. évi előterjesztések

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi üléseire készült meghívók, előterjesztések és előterjesztések mellékletei.

 

Képviselő-testület 2011. 12. 14-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 4/2011.(II.25.) számú a költségvetésről szóló rendeletének módosítása
2.) A helyi adókról szóló módosított 28/2008.(XII.12.) rendelet módosítása
3.) Települési szilárd hulladék-gyűjtés 2012.évi díjának megállapítása
4.) Települési folyékony hulladék elszállításának 2012.évi díj megállapítása
5.) Lengyeltóti, Pusztaszentgyörgy és Pusztaberény 2012.évi ivóvíz- és szennyvízcsatorna díj megállapítása
6.) Lengyeltóti Város Önkormányzat bölcsőde bővítés, és felújítás pályázat
7.) KEOP – 7.1.0/11 Lengyeltóti és térsége ivóvízminőség – javító pályázat előkészítése
8.) Villamosenergia – szállítási szerződés megkötése 2012.évre
9.) Konzorciumi megállapodás megkötése körforgalom építési engedély ügyében
10.) Az ebrendészeti hozzájárulás 2012.évi esetleges bevezetéséről
11.) A képviselő-testület 2012.évi Munkaterve
12.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2012.évi Munkaterve
13.) Lengyeltóti Város közigazgatási területén térfigyelő rendszer kiépítése ügyében tájékoztatás
14.) Önkormányzati támogatás odaítélés a Rákellenes Liga Lengyeltóti Szervezete részére
15.) Önkormányzati támogatás odaítélés LÁZ Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért Közalapítványnak
16.) Önkormányzati támogatás odaítélés Fodor Diáksport Egyesület részére
17.) Önkormányzati támogatás odaítélés Ördöngös Néptánc Alapítvány részére
18.) Önkormányzati támogatás odaítélés Lengyeltótiért Közalapítvány részére
19.) Önkormányzati támogatás odaítélés Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete részére
20.) Önkormányzati támogatás odaítélés Lengyeltóti Városi Sportegyesület részére
21.) Önkormányzati támogatás odaítélés Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Közhasznú Alapítvány részére
22.) Önkormányzati támogatás odaítélés Brass Band Zenei Egyesület részére
23.) Beszámoló a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi munkájáról
24.) Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesületbe való belépés ügye


Képviselő-testület 2011. 11. 30-án tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetésének I.félévi teljesítése
3.) Az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének I-III.negyedévi teljesítéséről tájékoztató
4.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2012.évi költségvetési koncepciója
5.) Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
6.) Lengyeltóti, Pusztaszentgyörgy és Pusztaberény 2012.évi ivóvíz- és szennyvízcsatorna díj megállapítása
7.) Szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/20009.(II.27.) rendelet módosítása
8.) Helyi adókról szóló 28/2008.(XII.12.) rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása
9.) Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 13/1995.(X.26.) rendelet módosítása
10.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár, sportcsarnok és közösségi ház szolgáltatási díjainak megállapítása
11.) Gépkocsik szállítási költségének megállapítása
12.) Lengyeltóti Központ karácsonyi díszvilágítása
13.) Orvosi ügyeletben használt gépjármű adásvételi ügye
14.) A TÁMOP 6.1.2./LHH Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok elnevezésű pályázat beadása
15.) A jegyző teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2012.évi kiemelt célok meghatározása
16.) A köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2012.évi kiemelt célok meghatározása
17.) Somogyország c. fotóalbum megrendelése
18.) Moróczné Hortobágyi Zsuzsanna ingatlan ajándékozási ügye


Képviselő-testület 2011. 10. 27-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2.) Orvosi ügyeletben használt gépjármű használatba adási szerződésének meghosszabbítása
3.) Arteriográfos érvizsgálat szűréshez helyiség biztosítása
4.) Az orvosi ügyelet céljára használt Lengyeltóti, Bem u.20.sz. alatti helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása
5.) „Lengyeltóti belterületi vízrendezés II.ütem” pályázat műszaki tartalom változása
6.) Lengyeltóti város közigazgatási területén tájékoztató táblák kihelyezése
7.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012.évi belsőellenőrzési tervének elfogadása
8.) Szolgáltatási szerződés megküldése „Mobil jogsegély” programra
9.) LEADER pályázat benyújtása
10.) Tájékoztató a Sportcsarnok energetikai pályázatáról
11.) Tájékoztató a bölcsődei pályázatról (szóbeli előterjesztés)
12.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


Képviselő-testület 2011. 09. 29-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
- Megemlékezés a Helyi Önkormányzatok Napjáról – meghívott vendégeinkkel
1.) Lengyeltóti város 2010. évi közbiztonsági helyzete
2.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
3.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012.évi fordulójához való csatlakozás
5.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetésének elfogadása
6.) 2011.évi önkormányzati társulási hozzájárulás összegének módosítása
7.) Önkormányzati adóbevételekről tájékoztató
8.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala alapító okirat módosítása
9.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
10.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
11.) Iskolabusz bérbeadási ügye
12.) dr. Bordás János ügyvéd kérelme
13.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
14.) Lengyeltóti Város Intézményeinél Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásának ügyében tájékoztatás
15.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat bölcsőde bővítés és felújítás pályázat
16.)  Mammográfiás emlőrák szűrővizsgálat támogatása
17.)  Lengyeltóti Sportpálya bérbeadása
18.)  Lengyeltóti központban veszélyes fák kivágása, metszése
19.)  Ivóvíz koncessziós díj 2011. évi felhasználásáról tájékoztatás

 

Képviselő-testület 2011. 08. 31-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.félévi teljesítéséről tájékoztató
- Melléklet
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletének módosítása
Melléklet
Melléklet
3.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
4.) Lengyeltóti Város Önkormányzat bölcsőde bővítés és felújítás pályázat
Melléklet
5.) Fodor András Általános Iskola és Óvoda beszámolója a 2010/2011-es nevelési évről és tanévről
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
6.) Lengyeltóti Városi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
7.) A közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről szóló rendelet módosítása
8.) Szerződési ajánlat megtárgyalása gyepmesteri feladatok ellátásra
Melléklet
Melléklet
9.) Lengyeltóti város közigazgatási területén tájékoztató táblák kihelyezése
Melléklet
10.) Csatlakozás az „Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez”
11.) Ivóvízminőség Javító Programban való részvétel
12.) Jozó Tamásné által bérelt Lengyeltóti, Rákóczi u.1.sz. alatti ingatlanon lévő vendéglátó egység bérbeszámítási ügye
Melléklet
13.) Lengyeltóti Városi Sportegyesület tájékoztatója a 2011. első félévi tevékenységéről
Melléklet
14.) Egyetemi kollégiumi férőhely
15.) Kötél Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme
16.) Somogyiak Baráti köre támogatási kérelme
17.) A Tűzvédelem Közalapítvány támogatása
18 - 24.) Egyesületek és Közalapítványok támmogatása 
25.) Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatási kérelme
Melléklet
26.) Sárközi Ferenc lengyeltóti lakos kérelmének megtárgyalása
27.) dr. Bordás János ügyvéd ajánlata állandó megbízásra
Melléklet
28.)  Pete Lajos köz csatlakozásában rácsos áteresz építése

 

Képviselő-testület 2011. 07. 28-án tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.27.) rendelet módosítása
2.) A helyi közművelődésről, a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 16/2000.(IV.27.) rendelet módosítása
3.) Szociális földprogram pályázat benyújtása, rendelet elfogadása
4.) Lengyeltóti Város Közművelődési Koncepciója (2011-2015)
5.) „Somogyvár és térségi bel- és külterületi vízrendezés” tervezési szerződése Lengyeltóti településre
6.) Pusztaszentgyörgyi út mellett ároktisztítás
7.) Meireisz Gyula balatonboglári lakos vételi ajánlata a tűzoltóautó megvásárlására
8.) Horváth Ilona lengyeltóti lakos építési anyag iránti kérelme
9.) E-ON Energiahatékonysági Programjában való részvételről döntés
10.) Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti, 155 hrsz-ú ingatlanon lévő üzlethelyiség bérleti díj mérséklési ügye
11.) Diófesztivál 2011.évi program-tervezete
12.) DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0001 számú, „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” elnevezésű pályázat lezárása
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
13.) Lengyeltóti Városi Sportegyesület kérelmének elbírálása a város címerének használatára vonatkozóan
14.) Lengyeltóti belterületi vízrendezés II. ütem engedélyének módosításához kapcsolódó szolgáltatási díj
15.) Lengyeltótiért-Somogyért Egyesület kérése játszótéri kamerák felszerelésére
 

 

Képviselő-testület 2011. 06. 28-án tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2.) Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
3.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 5/2009. (II. 27.) számú rendelet módosítása (az Alapszolgáltatási Központot fenntartó társulás társulási megállapodásának módosítása miatt)
4.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
- Melléklet
- Melléklet
5.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 26/2007.(XII.21.) rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel megtárgyalása
6.) Pete Lajos közben forgalomlassítók elhelyezése
7.) „Lengyeltóti belterületi vízrendezés II. ütem” vízjogi létesítési engedély módosítása
8.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat vagyonbiztosításának módosítása
9.) Védőnői szolgálat ellátási területének módosítása

 

 

Képviselő-testület 2011. 06. 15-én tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
- Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézményében fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása
- Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgató állás pályázat elbírálásához szakértő felkérése
- Lengyeltóti 34. hrsz-ú Keleti temető telekhatár- rendezési ügye

 

Képviselő-testület 2011. 05. 31-én tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
2.) Lengyeltótiért-Somogyért Egyesület megkeresése játszótér építés ügyében
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
 

 

Képviselő-testület 2011. 05. 26-án tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
2.) Beszámoló a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló módosított 7/1994. (II.24.) rendeletének módosítása
4.) Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadására
5.) Lengyeltóti belterületi vízrendezés II. ütem beruházás műszaki tartalom változtatása
- Melléklet
6.) Tájékoztatás a Lengyeltóti, Csokonai u. 1.sz. alatti 364/2 hrsz-ú ingatlanon bútorbolt felújítással kapcsolatban
- Melléklet
- Melléklet
7.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ átköltözése a Lengyeltóti, Zrínyi u. 6.sz. alatt lévő diákotthon épületébe
- Melléklet
8.) 2010. évi belső ellenőrzési hozzájárulás tényleges megállapítása
- Melléklet
9.) Saját levelező szerver kialakítása
- Melléklet
10.) Dr. Kovácsy Tibor 2 kamerás térfigyelő rendszer kiépítésének lakbér-beszámítási kérelme
11.) Tűzoltó autó eladásával kapcsolatos érdeklődés
12.) Megjelenés az „Akikre büszkék vagyunk” c. kiadványban
13.) Körzeti megbízott munkájának felmérése, település közbiztonságára kifejtett hatásának vizsgálata
- Melléklet
- Melléklet
 

 

Képviselő-testület 2011. 04. 28-án tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
2.) Lengyeltóti Város egészségügyi helyzete
- Beszámoló a védőnői ellátás működéséről
- Beszámoló a Lengyeltóti II.Háziorvosi Szolgálat működéséről
- Beszámoló az 1. sz. háziorvosi körzet működéséről
- Beszámoló a fogászati ellátásról
- Melléklet
- Beszámoló a házi gyermekorvosi szolgálat működéséről
- Beszámoló az országos mentőszolgálat működéséről
3.) Beszámoló az Önkormányzat által alapított, vagy támogatott alapítványok, egyesületek, gazdálkodásáról, működéséről
- Beszámoló a Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület tevékenységéről
- Beszámoló a Fodor Diáksport Egyesület 2010. évi munkájáról
- Beszámoló a Lengyeltóti Óvodások Kincses Ládikója Közhasznú Alapítvány 2010. évi munkájáról
- Beszámoló a Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért Közalapítvány 2010. évi munkájáról
- Beszámoló a Lengyeltóti Sportjáért Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről
- Beszámoló a Lengyeltótiért Közhasznú Alapítvány tevékenységéről
- Beszámoló a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesületének 2010. évi tevékenységéről
- Beszámoló az Ördöngös Néptánc Egyesület 2010. évi tevékenységéről
- Melléklet
- Beszámoló a Lengyeltóti Városi Sportegyesület 2010. évi munkájáról
4.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2010. évi költségvetésének teljesítése
5.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolója
6.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló, zárszámadási rendelet alkotása
7.) Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységről
8.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 1/2000. (I.20.) számú rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel
9.) Tájékoztató az ISPA-KA Dél-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulás megalakításáról
10.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
11.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
12.) A farkaslaki Tamási Áron Emlékház megmentésének kezdeményezése
13.) Együttműködési megállapodás a Lengyeltóti CKÖ-tal az "újtelepi" labdarúgópálya használatáról
14.) Lengyeltóti, Bem u. 20. alatti orvosi rendelő gáz mérőhely kialakítása
15.) Tájékoztatás a Lengyeltóti, Csokonai u. 1.sz. alatti 364/2 hrsz-ú ingatlanon bútorbolt felújítással kapcsolatban
16.) Lengyeltóti Body Club részére a Tűzoltó u. 2.sz. alatti ingatlan helyiségének biztosítása
17.) Tóti Napok rendezvény előzetes programja

 

 

Képviselő-testület 2011. 04. 18-án tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Sportcsarnok energetikai pályázata

 

 

Képviselő-testület 2011. 03. 31-én tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
3.) Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályiról szóló rendelet módosítása
4.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
5.) Kezdeményezés önkormányzati társulás létrehozására a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség települései szilárd hulladékai kezelésének megoldására
- Melléklet
- Melléklet
6.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve
7.) Lengyeltóti Város Sportkoncepciója
8.) Művelődési Ház igazgatói álláshelyre pályázat
9.) Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodásának módosítása a szociális törvény változásai miatt
- Melléklet
10.) Törvényességi észrevétel a képviselő-testület 2010. november 23-án tartott nyilvános ülésével kapcsolatban
- Melléklet
11.) Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-vel megállapodás megkötése a csatornahálózatra történő rákötés ösztönzése érdekében
- Melléklet
- Melléklet
12.) Lengyeltóti 34 hrsz-ú Keleti temető telekhatár-rendezési ügye
13.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására irányuló kérelem
14.) Rendőrkapitányság Fonyód, Lengyeltóti Rendőrőrs Lengyeltóti, Bem u. 7.sz. támogatási kérelme
- Melléklet
15.) Dr. Sztankula Kornél fogászati feladatellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítása
16.) Magyarország Alaptörvény tervezetének megtárgyalása
- Melléklet
17.) Buzsák Tourinform iroda támogatási ügye
- Melléklet
18.) Horváth Lászlóné ingatlanrész ajándékozási ügye
19.) Magyar Urbanisztikai Társasági tagság
20.) Házi és közösségi komposztálás bevezetése Lengyeltótiban
21.) Lengyeltóti, Rákóczi u. elején csapadékvíz elvezető építése
22.) Lengyeltóti, Tűzoltó utcai óvodánál irodák kialakítása
23.) A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény szigorítása ügyében állásfoglalás
24.) Lengyeltóti, Csokonai u. 6. szám alatti 155 hrsz-ú ingatlanon lévő üzlethelyiség bérbeadási ügye

 

 

Képviselő-testület 2011. 03. 07-én tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) KEOP. 4.9.0 pályázat előkészítésére ajánlat elfogadása Lengyeltóti Sportcsarnok energetikai korszerűsítésére

- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
- Melléklet
2.) Lengyeltóti Város Rendezési Tervének 4. számú módosítási ügye
- Melléklet
- Melléklet
3.) A Lengyeltótiért Közalapítvány és a Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért
- Melléklet
- Melléklet
4.) Csatlakozás a „XIII. Különleges asztali örömök Somogyban" elnevezésű rendezvénysorozathoz
5.) A Házsongárdért Alapítvány támogatása
 


Képviselő-testület 2011. 02. 24-én tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének megállapítása
- Melléklet
- Melléklet
3.) Önkormányzati támogatás megállapítás Lengyeltóti Városi Sportegyesület részére
4.) Lengyeltóti Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése
- Melléklet
- Melléklet
5.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2010-2014. évi gazdasági programja
- Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 - 2014. (melléklet)
6.) A Képviselő-testület szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletének módosítása
7.) Önkormányzati rendelet alapján kiszabható szabálysértési birság emelése, az ezzel összefüggő rendelet-módosítások
8.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
9.) Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény 2011. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó rendelkezés
10.) Fodor András közoktatási intézmény 2010. évi költségvetési előirányzatok módosításának engedélyezése
11.) Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ajánlati felhívása "Védterületek zöldfelületének karbantartása" tárgyában indított beszerzési eljáráshoz
- Melléklet
12.) Lengyeltótiért Közalapítvány és a Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért (LÁZ) Közalapítvány tisztújítása
13.) Lengyeltóti belterületén az ingatlanok házszámainak felülvizsgálata, módosítása
14.) Tájékoztató a tanuszoda üzemeltetése ügyében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kezdeményezett tárgyalásról
- Melléklet
- Melléklet
15.) Lengyeltóti, Csokonai u. 1. ingatlan ingyenes tulajdonba adási szerződés módosítása
16.) Települési folyékony hulladék szállítására vonatkozó engedélyek vizsgálata
17.) Kaposvári Harcosok Klubja terem igénylése iránti kérelme
18.) Lengyeltóti, Csokonai u.6. sz. alatti ingatlanon lévő irodahelyiség bérbeadási ügye (Dr. Bordás János kérelme)
19.) Lengyeltóti, Csokonai u.6. sz. alatti ingatlanon lévő irodahelyiség bérbeadási ügye (Jurácsik Gáborné kérelme)
21.) Önkormányzati támogatás a Lengyeltóti Közalapítvány részére
22.) Életmentő Gyermek- és Intenzív Alapítvány támogatási kérelme
23.) Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme
24.) Gyócsi László író-újságíró budapesti lakos megjelenő könyveihez anyagi támogatás iránti kérelme
- Melléklet
- MellékletKépviselő-testület 2011. 01. 27-én tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetése
Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetése melléklete
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének megtárgyalása melléklete
Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetésének megtárgyalása melléklete
3.) Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2011. évi költségvetésének megtárgyalása melléklete
4.) Étkezési térítési díjak megállapításának véleményezése 2011. évre az oktatási intézményben
- Melléklet
5.) Fonyódi úti csomópontban körforgalom kiépítésére pályázat benyújtása
Fonyódi úti csomópontban körforgalom kiépítésére pályázat benyújtása melléklete
6.) Fonyódi úti csomópontban körforgalom kiépítés engedélyezési terveinek elkészítése
Fonyódi úti csomópontban körforgalom kiépítés engedélyezési terveinek elkészítése melléklete
7.) A képviselői tiszteletdíjak módosítása
A képviselői tiszteletdíjak módosítása melléklete
8.) Orvosi rendelő fenntartási költségeinek orvosok által 2011. évben fizetendő mértékének megállapítása
Orvosi rendelő fenntartási költségeinek orvosok által 2011. évben fizetendő mértékének megállapítása melléklete
9.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény társadalmi megünneplésének engedélyezési szabályai
10.) Pénzügyi beszámoló a temetők üzemeltetéséről, valamint a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (III.23.) rendelet módosítása
Kenyér Endre beszámolója
11.) Törvényességi észrevétel a képviselő-testület képviselői tiszteletdíjakról szóló 1/2003.(I.23.) rendeletéről
Törvényességi észrevétel a képviselő-testület képviselői tiszteletdíjakról szóló 1/2003.(I.23.) rendeletéről melléklet
12.) Lengyeltóti, Csokonai u.3.sz. alatti gyermekvédelmi alapellátás épületének homlokzat és tető felújítása elnevezésű pályázat műszaki tartalom változtatása
13.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi munkaterve
14.) Tájékoztató a jegyző 2010. évi teljesítménykövetelményeinek értékeléséről
15.) Tájékoztató a településőrök 2010. évi tevékenységéről
16.) Földgáz, illetve villamos energia beszerzéséhez csatlakozási szándék eldöntése Somogy Megyei Önkormányzat által indítandó közbeszerzési eljáráshoz
17.) Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására pályázat benyújtása
18.) Lengyeltóti központjában veszélyes fák kivágása, gallyazása
20.) Település folyékony hulladék szállítására vonatkozó engedélyek vizsgálata
21.) Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fonyódi Polgári Védelmi Irodával Együttműködési Megállapodás megkötése
22.) Lengyeltóti Városi Sportegyesület közüzemi díj átruházásának visszavonása
23.) Együttműködési megállapodás megkötése Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségségi Önkormányzatával
24.) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetség, Somogy Megyei Szervezetének támogatási kérelme
25.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat illemhelyek építése a Dózsa és Temető utcában
29.) Singrid Sehnke Lengyeltóti, Csalogány u.4/b. sz. alatti lakos garázs bérbevétel kérelme
30.) Lengyeltóti Város Intézményeinél Munka- és Tűzvédelmi feladatok ellátásának ügye
31.) Lengyeltóti, Tűzoltószertár helyiségének biztosítása a Body Club részére
33.) Tanuszoda szakszerű üzemeltetésének ellenőrzésére megbízás
34.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről az átruházott hatáskörben hozott döntésekről