2010. évi előterjesztések

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi üléseire készült meghívók, előterjesztések és előterjesztések mellékletei.

 

 

Képviselő-testület 2010. 01.07-én megtartott üléséről készült előterjesztések1.) Pogányvölgyi integrált nevelési-oktatási pályázat saját forrás módosítása
2.) Szent János árok pályázat saját forrás módosítása
3.) Lengyeltóti Városi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása, a szakfeledatrend 2010. évi változása miatt
1. sz. melléklet


Képviselő-testület 2010. 01.28-án megtartott üléséről készült előterjesztések
Meghívó
1.) Számvevőszéki jelentés Lengyeltóti Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről
2.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése
3.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2010. évi költségvetésének megállapítása
4.) A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
5.) Számvevői jelentés
6.) Szervezeti és működési szabályzat módosítása
7.) A temetőkrők és a temetkezés rendjéről szóló 11/200. (III.23.) sz. rendelet módosítása
8.) A jegyző 2009. évi teljesítménykövetelményének értékeléséről szóló tájékoztató
9.) Jegyző telesítménykövetelményeinek alapját képező 2010. évi kiemelt célok
10.) Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2010. évi kiemelt célok
11.) Az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve
12.) A képviselő-testület 2010. évi Munkaterve
13.) Tanuszoda egyedi szolgáltatási szerződés 2. számú módosítása
14.) Orvosi rendelő fenntartási költségeinek orvosok által 2010. évben fizetendő mértékének megállapítása
15.) Lengyeltóti város rendezési tervének 4. számú módosítási ügye
16.) 2010. téli-tavaszi közmunkaprogram pályázathoz saját forrás megállapítása
17.) Lengyeltóti városközpont belterületi vízrendezése II. ütem pályázat
18.) A Lengyeltóti Művelődési Ház és Könyvtár feladatköre választási kampány időszakra
19.) Németh Rudolf Tamás siófoki lakos telekfelajánlása
20.) Scheffer Zoltán lengyeltóti lakos házastársi vagyonközösség létrehozásához belegyező nyilatkozat kérése
21.) Bessenyei Gábor és Bessenyeiné Varga Anita lengyeltóti lakosok 2005-ben nyújtott vissza nem térítendő lakásépítési támogatás ügyének megtárgyalása
22.) Lengyeltóti Bem u. 20. szám alatti 50 m2-es komfort nélküli önkormányzati lakás lakásbérleti jog folytatása
23.) "Települési Önkormányzat elővásárlási joga lakóingatlan kényszerértékesítése során"


Képviselő-testület 2010. 03.25-én megtartott üléséről készült előterjesztések
Meghívó
1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról
2.) A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2009. évi szakmai beszámolója
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele
4.) Lengyeltóti Petőfi S. u. veszélyes fák kivágása
5.) Lengyeltóti - Pusztaszentgyörgy, volt dohányszárító üzemhez vezető út rendbetételeKépviselő-testület 2010. 04.22-én megtartott üléséről készült előterjesztések
Meghívó
1.) Beszámoló az Önkormányzat által alapított vagy támogatott alapítványok, egyesületek gazdálkodásáról, működéséről
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási központ 2009. évi költségvetésének teljesítése
3.) A Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolója
4.) A Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló, és zárszámadási rendelet alkotása
5.) 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről beszámoló
6.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2009.(II.27.) sz. rendelet módosítása
7.) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
8.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 1/200.(I.20.) sz. rendelet módosítási ügye
9.) Települési szilárd hulladék-rendelet módosítása
10.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 32/2008. (XII.12.) számú rendeletének módosítási ügye
11.) Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
12.) Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása
13.) Integrált oktatási intézmény DDOP-3.1.2/2F jelű pályázat választható feladataira vonatkozó nyilatkozat és megállapodás megkötése
14.) Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása
15.) Lengyeltóti, Zrínyi u. 34. szám alatti ingatlan értékesítési ügye
16.) Lengyeltóti, Tűzoltó u. 2. szám alatti Tűzoltószertár helyiségének kiutalási ügyeKépviselő-testület 2010. 05. 12-én megtartott üléséről készült előterjesztések
Meghívó
1.) Közoktatási Intézményhálózat átszervezése
2.) Szakértői vélemény
3.) Integrált intézmény 2010 04 08-9
4.) Menedzsment 2010
5.) Megyei Önkormányzati kivonat
 

 

Képviselő-testület 2010. 05. 27-én megtartott üléséről készült előterjesztések1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
2.) Beszámoló a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
3.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
4.) Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása
5.) Lengyeltóti Város Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
6.) Földhasználati szerződés a Tanúsz Kft.-vel
7.) Kecskeméti László lengyeltóti vállalkozó közterület használati díj elengedésének kérelme
8.) Horváth Dániel lengyeltóti lakos telekvásárlási ügye
9.) Kincsesládikó Alapítvány önkormányzati támogatás iránti kérelme
10.) Lengyeltóti, Csokonai u. 1. sz. alatti épület tető felújítása című pályázat befejezési határidő módosítása
11.) Tóti napok előzetes programja

 

 

Képviselő-testület 2010. 06. 28-án megtartott üléséről készült előterjesztések- Meghívó
1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
2.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
3.) Számvevőszéki jelentés Lengyeltóti Város Önkormányzatánál a helyi adók rendszerében a hatékonyság és eredményesség érvénesülésének ellenőrzéséről 2006-2009. évben
4.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása - Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala által ellátandó közszolgáltatási feladatok
5.) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
6.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
7.) Áruház mögötti terület vízelvezetése
8.) Munkamegosztási megállapodás Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének gazdálkodási feladatainak ellátásáról
9.) Munkamegosztási megállapodás Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint Gyugy Község Önkormányzat Képviselő-testületének gazdálkodási feladatainak ellátásáról
10.) Munkamegosztási megállapodás Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint Hács Község Önkormányzat Képviselő-testületének gazdálkodási feladatainak ellátásáról
11.) Munkamegosztási megállapodás Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának gazdálkodási feladatainak ellátásáról
12.) Munkamegosztási megállapodás Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint az Alapszolgáltatási Központ gazdálkodási feladatainak ellátására
13.) Munkamegosztási megállapodás Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodási feladatainak ellátására
14.) Family Frost Kft. közterület foglalási engedély fellebbezésének elbírálása
15.) Hornung Gábor ingatlanrész ajándékozási ügye
16.) Lengyeltóti építési telkek ár megállapítása
17.) A TÁMOP 5.1.3-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért című kiírás 2. komponensére vonatkozó pályázat benyújtásának támogatása
18.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Bölcsőde telephely működési engedélyének módosítása
19.) A védőnői szolgálat ellátási területének módosítása
20.) A Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékkezelési Konzorcium ügye
21.) Önkormányzati támogatás odaítélés Kincsesládikó Alapítvány részére

 

 

Képviselő-testület 2010. 07. 29-én megtartott alakuló ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
2.) Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2010. II. félévi költségvetésének megállapítása
3.) Fodor András Általános Iskolánál keletkezett többletbevételek felhasználásának engedélyezése
4.) Kiss Krisztián vezetői megbízása a Fodor András Általános Iskola intézményegység-vezetői feladatainak ellátására
5.) Harsányi Éva vezetői megbízása óvodavezetői feladat ellátására
6.) Viola Sándorné részére Tanácsosi cím adományozása
7.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 1/2000. (I.20.) rendelet módosítása
8.) TIOP 1.1.1-09/1 Tanulói laptop-program Lengyeltóti című pályázat visszavonása
9.) Hozzájárulás a KEOP-2009-5.3.0/B "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című pályázat beadásához
10.) Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása
11.) Általános Iskola régi épületén ablakpárkányok cseréje

 

 

Képviselő-testület 2010. 08. 11-én megtartott alakuló ülésére készült előterjesztések1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
2.) Általános Iskola udvarán aszfaltozás

 

 

Képviselő-testület 2010. 08. 26-án megtartott alakuló ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
3.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
4.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
5.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
6.) Kórház köz útkereszteződésében beláthatóságot javító tükör kihelyezésének ügye
7.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár feladatköre a választási kampány időszakára
8.) Egyetemi kollégiumi férőhelyek
9.) Diófesztivál programja
10.) Lengyeltóti Idősek Klubja épületének utóellenőrzése


Képviselő-testület 2010. 09. 22-én megtartott alakuló ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
2.) Tájékoztató a Képviselő-testület 2006-2010. fejlesztési tevékenységéről
3.) Beszámoló a Képviselő-testület négy éves működési tevékenységéről
4.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
5.) Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény fenntartóváltás miatti 2010. I. félévi elszámolása
6.) Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény fenntartóváltás miatti 2010. II. félévi költségvetésének módosítása
7.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához való csatlakozás
8.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása
9.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
10.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
11.) Önkormányzati támogatás odaítélése a Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesületnek
12.) Önkormányzati támogatás odaítélése a Lengyeltóti Városi Sportegyesület Asztaltenisz Szakosztályának
13.) Önkormányzati támogatás odaítélése a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesületének
14.) Önkormányzati támogatás odaítélése a Lengyeltóti Kincsesládikó Alapítványnak
15.) Önkormányzati támogatás odaítélése a Lengyeltóti Ördöngös Néptánc Egyesületnek
16.) Önkormányzati támogatás odaítélése a Fodor Diáksport Egyesületnek
17.) Lengyeltóti, Tűzoltó u. 2. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása a Body Club részére
18.) Lengyeltóti Város Rendezési Tervének 4. számú módosítási ügye
19.) Lengyeltóti belterületi vízrendezés II. ütem pályázat saját forrásához EU önerő alapra pályázat benyújtása


Képviselő-testület 2010. 10. 14-én megtartott alakuló ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Az alpolgármester megválasztása
2.) Ügyrendi döntés a személyi döntések meghozatalához (alpolgármester, bizottsági elnök és tagok megválasztása)


Képviselő-testület 2010. 10. 28-án tartandó ülésére készült előterjesztések
Meghívó
1.) Lengyeltóti, 0161. hrsz-ú közút szilárd burkolattal történő kiépítése
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonát képező Lengyeltóti, Csalogány u. 2. (364/1 hrsz) szám alatti szolgálati lakás kiutalása
3.) Lengyeltóti Város Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének meghatározása
4.) Villamosenergia-szállítási szerződés megkötése 2011 évre
5.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kitűzési ügye
6.) Közoktatási OKM. rendelet alapján kapott pályázati támogatások rendezése
7.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
8.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonát képező Lengyeltóti, Zrínyi u. 27. szám alatti szolgálati lakás kiutalása
9.) A TÁMOP 5.1.3 „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” című pályázat beadása
10.) Dr. Sztankula Kornél szolgálati lakásában végzett karbantartási és felújítási munkák költségviselése
11.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonát képező 8693 Lengyeltóti, Szent Erzsébet tér 2/c. (8/3 hrsz) szám alatti szolgálati lakás kiutalása
12.) Tájékoztatás


Képviselő-testület 2010. 11. 23-án tartandó ülésére készült előterjesztések
Meghívó
1.) Bodor Mária Lengyeltóti, Batthány tér 4. szám alatti lakos számára szociális bérlakás biztosítása
2.) Kollár Sándorné Lengyeltóti, Zrínyi u. 52. szám alatti lakos számára szociális bérlakás biztosítása
3.) Papp Csaba Lengyeltóti, Majtényi u. 38. szám alatti lakos számára szociális bérlakás biztosítása
4.) Tájékoztató a Temető utca javításáról
5.) Lengyeltóti, Csalogány u. sportpálya területén veszélyes fák kivágása és gallyazása
6.) Lengyeltóti, Kert u. 1. szám alatti önkormányzati lakóépület tetőfelújítás
7.) Márton István Imre Lengyeltóti, Zsigmondi u. 35. szám alatti lakos számára szociális bérlakás biztosítása
8.) Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti iroda és üzlethelyiség vizesblokk felújítása
9.) Étkezési térítési díjak megállapítása 2011. évre a Bölcsődében
10.) Fodor András közoktatási intézmény költségvetési előirányzatok módosításának engedélyezése
11.) Önkormányzati földterületek bérleti díjának megállapítása
12.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonát képező 8693 Lengyeltóti, Csalogány utca 2. - 364/1 hrsz - szám alatti garázs kiutalása
13.) Önkormányzati garázsok bérleti díjának megállapítása
14.) Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló, többször módosított 13/1995. (X.26.) számú rendelet módosítása
15.) 5/2010 (I.29.) OKM rendelet alapján kapott támogatás rendezése
16.) Lengyeltóti Város Intézményeinél Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátására megállapodás megkötése
17.) Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3. szám alatti közösségi ház hasznosítása
18.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
19.) Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása a Fodor András Iskolában
20.) Kaposvári Csiky Gergely Színház bérlet ajánlata
21.) Lengyeltóti, Zrínyi u. 4. sz. alatti lakás karbantartási munkái
22.) Települési szilárd hulladék-gyűjtés 2011. évi díjának megállapítása
23.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kitűzési ügye
24.) Lengyeltóti helyi közutak hóeltakarítási munkáira vállalkozási szerződés megkötése
25.) Lengyeltóti, Pusztaszentgyörgy és Pusztaberény 2011. évi ivóvíz- és szennyvízcsatorna díj megállapítása
26.) Étkezési térítési díjak megállapításának véleményezése 2011. évre az oktatási intézményben
27.) Művelődési ház, könyvtár, sportcsarnok és közösségi ház szolgáltatási díjainak megállapítása
28.) Tanuszoda belépőjegyek árának megállapítása
29.) A helyi adókról szóló módosított 28/2008.(XII.12.) számú rendelet módosítása
30.) 2010. évi belső ellenőrzési terv módosítása
31.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj odaítéléséről szóló 17/2005.(VIII.25.) rendelet módosítása
32.) Bölcsőde orvosi feladatok ellátására megállapodás megkötése
33.) Kenyér Endréné temetkezési vállalkozó beszámolója a temetők gondozásáról
34.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj odaítéléséről szóló 17/2005.(VIII.25.) rendelet módosítása
35.) Lengyeltóti, Csokonai u.3.sz. alatti lakás fűtés felújítása

 


Képviselő-testület 2010. 12. 14-én tartandó ülésére készült előterjesztések
Meghívó
1.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2.) 2011. évi költségvetés III.negyedévi teljesítése
3.) 2011. évi költségvetési koncepció
4.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása
5.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
 Melléklet
 Melléklet
6.) A helyi adókról szóló módosított 28/2008.(XII.12.) rendelet módosítása
7.) Települési szilárd hulladék-gyűjtés 2011. évi díjának megállapítása
8.) Települési folyékony hulladék elszállításának 2011. évi díj megállapítása
9.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkaterve
10.) Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2011. évi kiemelt célok meghatározása
11.) A jegyző teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2011. évi kiemelt célok meghatározása
12.) Roma ösztöndíj program támogatása
13.) Összevont központi háziorvosi ügyelet működtetésére vonatkozó megbízási szerződés meghosszabbítása
14.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
15.) A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
16.) Fodor András közoktatási intézmény költségvetési előirányzatok módosításának engedélyezése
17.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
18.) A polgármester helyettesítése a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési Tanácsában
19.) Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ munkájáról az idősellátásban
20.) Közlekedési csomópontok átépítésére pályázat
21.) Térfigyelő rendszer kiépítésére pályázat benyújtása
22.) Tájékoztatás „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” c. pályázati lehetőségről
23.) Tájékoztató az új Lengyeltóti oldalról