2012. évi előterjesztések

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi üléseire készült meghívók, előterjesztések és előterjesztések mellékletei.

 

 

 

Képviselő-testület 2012. 12. 17-én tartandó együttes ülésére készült előterjesztések


 

1.) Megállapodás elfogadása Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséről
2.) Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása
3.) Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

 

 

Képviselő-testület 2012. 12. 17-én tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 5/2012.(III.1.) rendeletének módosítása
2.) Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
3.) Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló rendelet módosítása
4.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtés közszolgáltatás 2013.évi díjának megállapítása
5.) A tiltott közösségellenes magatartásokról szóló rendelet hatályon kívül helyezése, Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
6.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.évi Munkaterve
7.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának szakfeladat rend változása
8.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár, Sportcsarnok és közösségi ház szolgáltatási díjainak megállapítása
9.) Orvosi rendelő fenntartási költségeinek 2013.évben fizetendő mértékének megállapítása
10.) Kincsem Óvoda Alapító Okiratának elfogadása
11.) Lengyeltóti Városi Sportegyesület megkeresése sportöltöző felújítás és bővítés ügyében
12.) Kapos Volán Zrt. autóbuszok tárolási ügye
13.) Tájékoztató közszolgáltatásokat érintő jogszabályok változásáról
14.) Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2013.évi Munkaterve
15.) Beszámoló a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ munkájáról
16.) Lengyeltóti 0160 hrsz és 0161 hrsz-ú Önkormányzati utak koncesszióba adása

 

 

Képviselő-testület 2012. 12. 10-én tartandó együttes ülésére készült előterjesztések1.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

 

Képviselő-testület 2012. 12. 10-én tartandó ülésére készült előterjesztések1.)  Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásával kapcsolatos önkormányzati nyilatkozat

 

 

Képviselő-testület 2012. 11. 29-én tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Az I. háziorvosi körzet alapellátására vonatkozó, a Smart Value Consulting Kft-vel fennálló feladat ellátási szerződés módosítása
2.) A II. háziorvosi körzet alapellátására vonatkozó Dr. Kovács József vállalkozó háziorvossal fennálló feladat ellátási szerződés felülvizsgálata
3.) A házi gyermekorvosi körzet alapellátására vonatkozó, Diósiné Dr. László Klára vállalkozó házi gyermekorvossal fennálló feladat ellátási szerződés felülvizsgálata
4.) Vegyes korcsoportú fogászati alapellátási feladatok ellátására vonatkozó, dr. Sztankula Kornél vállalkozó orvossal fennálló feladat ellátási szerződés felülvizsgálata
5.) Az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének I-III.negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató
6.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetési koncepciója
7.) Helyi adókról szóló módosított 28/2008.(XII.12.) rendelet módosítása (később kerül kiküldésre)
8.) Fodor András Általános Iskola és Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása
9.) Villamosenergia – szállítási szerződés megkötése 2013.évre
10-18.) Alapítványok, egyesületek működési támogatása
19.) Krasznahorka vára felújítására adományok gyűjtése
20.) Dél-nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Elnökségi üléséről tájékoztatás
21.) Tájékoztató a „Közösen az egészséges munkahelyekért” egészségnap megrendezéséről


Képviselő-testület 2012. 11. 14-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

Meghívó
1.) A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásával kapcsolatos önkormányzati feladatok
2.) Szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
3.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
4.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat odaítéléséről szóló rendelet módosítása
5.) Lengyeltóti Város Sportkoncepciójának felülvizsgálata
6.) „A Csalogányok Völgye természeti környezetének rehabilitációja tanösvény (tematikus út) kialakításával” pályázat benyújtásához hozzájárulás
7.) Lengyeltóti 0622/2 hrsz-ú ingatlanon lévő külterületi temető épület külső felújítása, a hozzá kapcsolódó zöldfelület rendezése, urnafal építése vonatkozásában pályázat benyújtásához hozzájárulás
8.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulási együttműködésének jövőbeni iránya
9.) Ivóvízminőség-javító társulás ÁFA és önrész bekérése
10.) 2013.évi belső ellenőrzési terv
11-18.) Alapítványok, Egyesületek működési támogatása
19.) Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség működéséhez hozzájárulás kérése
20.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


Képviselő-testület 2012. 10. 19-én tartandó rendkívüli ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013.évi fordulójához való csatlakozás
2.) Lengyeltóti Keleti temető külterületbe sorolása
3.) Légrádi Melinda balatonboglári lakos ingatlancsere ügye
4.) Paldesz Zoltán lengyeltóti lakos ingatlancsere felajánlási ügye
5.) Polgármesteri Hivatal vagyonvédelmi jelzőrendszerének bővítése
6.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/200. (III.23.) számú rendelet módosítása
7.) Mihalics Andrea tulajdonában lévő Lengyeltóti 593. hrsz-ú ingatlan megvásárlási ügye


Képviselő-testület 2012. 09. 27-én tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
2.) A lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/1994.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
3.) Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítása
4.) Működési célú pénzeszköz átadása a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás számára a közoktatási feladatok biztosításához
5.) Lengyeltóti, Csalogány u.2.sz. alatti 364/1 hrsz-ú ingatlanon lévő irodaépület értékesítési ügye
6.) Lengyeltóti, Csokonai u.3.sz. alatti épület homlokzat és tető felújítása pályázat támogatási szerződés módosítás ügye ( helyi kiosztású)
7.) CHRONOMOTO Kft. Budapest veterán autó túraverseny megrendezése Lengyeltótiban
8.) Medicopter Alapítvány Budapest támogatási kérelme
9.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
10.) Gresa Zoltán Kaposvár Béke u. 95. szám alatti lakos fa kivágási kérelme a Nyugati temetőben
11.) Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásával kapcsolatos önkormányzati feladatok
12.) Tájékoztató a Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Fodor András Iskolája 2011/2012-es tanév munkáról
13.) Tájékoztató a Fodor András Iskola és Óvoda Kincsem Óvodájának 2011/2012. tanév munkájáról


Képviselő-testület 2012. 08. 30-án tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Az önkormányzat 2012.évi költségvetésének I.félévi teljesítéséről tájékoztató
2.)Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi támogatására vonatkozó igény benyújtása
3.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2008.(XII.12.) rendelet módosítása
4.) Folyószámlahitel felvételhez ingatlanfedezet
5.) Aljegyzői pályázat kiírása
6.) Tájékoztató a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011.évi munkájáról
7.) Egyetemi kollégiumi férőhely
8.) Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány támogatási kérelme
9.) Lengyeltóti Városi Sportegyesület támogatása a Pogányvölgyi Tanuszoda Kft. részéről
10.) Diófesztivál 2012.évi programja
11.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


 

Képviselő-testület 2012. 07. 26-án tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Javaslat az ISPA/KA eszközök és létesítmények tulajdoni viszonyainak rendezésére, valamint üzemeltetésére
2.) Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi (Települési Szilárdhulladék Kezelési) Konzorcium szerződés módosítási ügye
3.) Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi (Települési Szilárdhulladék Kezelési) Konzorciumból Tab város kizárási ügye
4.) A közös igazgatású Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú, Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai-szolgáltató Intézmény 2011. évi beszámolója, és az önkormányzatok tárgyévi hozzájárulásának elszámolása
5.) Lengyeltóti VSE kérelme az iskolabusz térítésmentes biztosítására az utánpótlás csapat szállítására 2012-2013-as bajnoki évben

 

Közalapítványok, Egyesületek működési támogatási kérelme

6.) Lengyeltóti Óvodások Kincses Ládikója működési támogatási kérelme
7.) Lengyeltóti Városi Sportegyesület működési támogatási kérelme
8.) Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete működési támogatási kérelme
9.) Ördöngös Néptánc Alapítvány működési támogatási kérelme
10.) Rákellenes Liga Lengyeltóti Alapszervezetének működési támogatása
11.) Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület működési támogatási kérelme
12.) Lengyeltótiért Közalapítvány működési támogatási kérelme
13.) Lengyeltóti Sportjáért Közalapítvány működési támogatási kérelme


14.) Lengyeltóti, Csokonai u.3.sz. alatti épület homlokzat és tető felújítása pályázat támogatási szerződés módosítási kérése
15.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kitűzési ügye Start Közmunkaprogram végrehajtásához
16.) Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez
17.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről  (szóbeli előterjesztés)

 

Képviselő-testület 2012. 06. 28-án tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 5/2012.(III.1.) számú rendeletének módosítása
2.) Állami Számvevőszék ellenőrzése
3.) Kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
4.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása
5.) Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
6.) Tájékoztató a körforgalom pályázatról
7.) Orvosi rendelő fenntartási költségeinek orvosok által 2012.évben fizetendő díja
8.) Lengyeltóti Orvosi rendelő villamos berendezések érintésvédelmi és tűzvédelmi ellenőrzése
9.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának szakfeladat rend változása
10.) Villamosenergia-szállítási szerződés megkötése 2013.évre
11.) Lengyeltóti, Művelődési Ház parkoló aszfaltozása
12.) Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület támogatási kérelme
13.) Lengyeltóti Város Sportegyesület, Body Club helyiségbérleti szerződés hosszabbítása
14.) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesület Lengyeltóti csoportjának támogatási kérlme
15.) A védőnői szolgálat ellátási területének módosítása
16.) Javaslat megfogalmazása megyei kitüntető címek adományozására
17.) Salamon Julianna lengyeltóti lakos ingatlan vásárlási kérelme
18.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


Képviselő-testület 2012. 05. 30-án tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Beszámoló a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2012.(III.1.) rendeletének módosítása
3.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011.évi költségvetésének I.félévi teljesítése
4.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2011. II. félévi elszámolása
5.) Lengyeltóti Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2004. (I.29.) rendelet módosítása
6.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) rendelet módosítása
7.) Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet – tervezet megtárgyalása
8.) A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
9.) Kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosításának megtárgyalása
10.) A temetők üzemeltetésével kapcsolatos Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítása
11.) Együttműködési megállapodás Startmunka közös lebonyolítására
12.) Lengyeltóti Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kitűzési ügye Start Közmunkaprogram végrehajtásához
13.) TÁMOP 5.6.1-B-12/2 számú „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető, vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” pályázat benyújtása
14.) Lengyeltóti, Rákóczi u.55. – Ifjúság tér közötti járdaszakasz aszfaltozása
15.) Együttműködési megállapodás megkötése Lengyeltóti Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
16.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
17.) Nemzetközi Virtuális Sakkiskola támogatási kérelme
18.) Lengyeltóti Óvodások Kincses Ládikója Alapítvány működési támogatás kérelme
19.) Lengyeltóti Városi Sportegyesület működési támogatási kérelme
20.) Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete működési támogatás kérelme
21.) Ördöngös Néptánc Alapítvány működési támogatási kérelme
22.) LÁZ Közalapítvány működési támogatási kérelme
23.) Rákellenes Liga Lengyeltóti Alapszervezetének működési támogatása
24.) Szabályzat elfogadása a Lengyeltótiba érkező segélyszállítmányok elosztásáról
25.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
26.) Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Lengyeltótiban, Öltöző, zuhanyzó ivóvíz ellátása

 

Képviselő-testület 2012. 04. 24-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Lengyeltóti Város egészségügyi helyzete
2.) Beszámoló az Önkormányzat által alapított, vagy támogatott alapítványok, egyesületek gazdálkodásáról, működéséről

- 2011. évi beszámoló a Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület tevékenységéről
- 2011. évi beszámoló az "Ördöngös" Táncegyüttes tevékenységéről
- 2011. évi beszámoló a "LÁZ" Közalapítvány tevékenységéről
- 2011. évi beszámoló a Fodor Diáksport Egyesület tevékenységéről
- 2011. évi beszámoló a Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesület tevékenységéről
- 2011. évi beszámoló a Lengyeltóti Sportjáért Közalapítvány tevékenységéről
- 2011. évi beszámoló a Lengyeltótiért Közalapítvány tevékenységéről
- 2011. évi beszámoló a Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Közhasznú Alapítvány tevékenységéről
- 2011. évi beszámoló a Tűzvédelmi Közalapítvány tevékenységéről
- 2011. évi beszámoló a Felnőtt csapat eredményeiről

3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi egyszerűsített beszámolója
4.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló, zárszámadási rendelet alkotása
5.) Beszámoló a 2011.évi belső ellenőrzési tevékenységről
6.) Temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2000.(III.23.) rendelet módosítása
7.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) rendelet módosítása
8.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 26/2007.(XII.21.) rendelet módosítása (szóbeli előterjesztés)
9.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi támogatására vonatkozó igény benyújtása
10.) Lengyeltóti Kincsem Óvoda létszámcsökkentése
11.) Lengyeltóti központjában veszélyes fák kivágása, metszése
12.) FERRO-FLEX szakmai napra megállapodás megkötése
13.) Fodor András Általános Iskola és Óvoda átszervezésének jóváhagyása
14.) Kaposvári Harcosok Klubja kérése riasztóberendezés felszerelésére
15.) Magyar Rákellenes Liga Lengyeltóti Szervezete részére a 2011.évi támogatási megállapodás módosítása
16.) Lengyeltótiért Közalapítvány részére a 2011.évi támogatási megállapodás módosítása
17.) Pályázat benyújtása Magyarország legszebb települése cím elnyerésére
18.) Guangxi (Kínai) delegáció látogatása Lengyeltótiban
19.) Tájékoztató a városba érkező segélyszállítmányok elosztásával kapcsolatos szabályzat-tervezetről
20.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


Képviselő-testület 2012. 03. 29-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011.évi munkájáról
2.) Lengyeltóti Város Környezetvédelmi Program felülvizsgálata
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2012.évi Közbeszerzési Terve
4.) Fodor András Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása
5.) Folyószámlahitel felvétele
6.) DDOP-5.1.5./B.-11 kódszámú „Helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázathoz sajátforrás biztosítása
7.) „Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség-javító Program” pályázathoz saját forrás kiegészítésére BM önerő benyújtása
8.) Pályázat benyújtása iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra –fejlesztésre, felújításra
9.) Lengyeltóti Városi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
10.) Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
11.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat szakfeladat rend változás
12.) Térfigyelő rendszer kiépítésére pályázat benyújtása
13.) Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség működéséhez hozzájárulás kérése
14.) Életmentő Gyermek- Intenzív Alapítvány támogatási kérelme
15.) Horváth Gábor és társai Lengyeltóti, Csokonai u.6.sz. alatti lakosok kérelme kapu cseréjére
16.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


Képviselő-testület 2012. 02. 29-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Középtávú tervezés
2.) Az Önkormányzat 2012.évi költségvetése
3.) Egyes bizottságok feladatait és hatásköreit érintő önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
4.) Orvosi rendelő fenntartási költségeinek orvosok által 2012.évben fizetendő mértékének megállapítása
5.) Lengyeltóti Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
6.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
7.) Tájékoztató a jegyző 2011.évi teljesítménykövetelményeinek értékeléséről
8.) Önkormányzati garázsok bérleti díjának megállapítása
9.) Önkormányzat tulajdonában lévő Lengyeltóti 0112 hrsz-ú külterületi földterület haszonbérbe adása
10.) Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Közhasznú Alapítvány 2011.évi támogatási megállapodás módosítása
11.) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetség, Somogy Megyei Szervezetének támogatási kérelme
12.) Az „Oltalmazó Kezek” Alapítvány befogadási kérelme
13.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
14.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 4/2011/II.25./ számú rendeletének módosítása
15.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2008. /XII.12./ rendelete módosításának megtárgyalása

 

Képviselő-testület 2012. 01. 30-án tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó

1.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012.évi költségvetésének véleményezése
2.) Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai-szolgáltató Intézmény 2012.évi költségvetésének véleményezése
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2012.évi költségvetése
4.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
5.) Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságainak átalakítása
6.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
7.) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
8.) Lengyeltóti Város Településrendezési Tervének 4.számú módosítás jóváhagyása
9.) A temetők üzemeltetéséről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló megtárgyalása
10.) Lengyeltóti 0160 hrsz. és 0161.hrsz-ú önkormányzati utak fejlesztése
11.) Orvosi ügyelet helyiségbérleti szerződés meghosszabbítása
12.) WIFI hálózat kiépítése a Városháza tanácskozó termébe
13.) Szerződési ajánlat megtárgyalása gyepmesteri feladatok ellátására
14.) Tanuszoda szakszerű üzemeltetésének ellenőrzésére megbízás
15.) Lengyeltóti Rendőrőrs üzemanyag támogatása
16.) Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület megkeresése hangszer eszközbeszerzési pályázatuk támogatása ügyében
17.) Tanácsosi cím adományozása
18.) Tanuszoda 2012.évi szolgáltatási díjainak megállapítása
19.) Tájékoztató a Tanuszoda hosszútávú üzemeltetésével kapcsolatosan