2009. évi előterjesztések

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi üléseire készült meghívók, előterjesztések és előterjesztések mellékletei.

 

 

Képviselő-testület 2009. 01. 29-én tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó

1.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2009. évi költségvetésének megállapítása
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve
4.) A település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 26/2007. (XII.21.) rendelet módosítása
5.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) rendelet módosítása
6.) Köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képző 2009. évi kiemelt célok
7.) Tanuszodai belépőjegyek árának megállapítása
8.) Meghosszabbított téli közmunkaprogramban való részvétel
9.) Kalányos Edit lakáskiutalás kérése
10.) Paksai Lajosné Lengyeltóti, Kossuth L. u. 64. szám alatti lakos számára szociális bérlakás biztosítása


Képviselő-testület 2009. 02. 26-án tartandó ülésére készült előterjesztésekMeghívó
1.) Beszámoló az Önkormányzat által alapított, vagy támogatott alapítványok, egyesületek gazdálkodásáról, működéséről
2.) Beszerzési célokmány jóváhagyása
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Terve
4.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2009. évi költségvetésének megállapítása
5.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése
6.) Kiegészítő jelentés - Lengyeltóti Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról
7.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munka és rendezvényterve
8.) Beszámoló a folyamatban lévő beruházásokról
9.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása
10.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól rendelet-tervezet megtárgyalása
11.) Orvosok által fizetendő orvosi rendelő fenntartási költségeinek megállapítása
12.) Pályázat benyújtása a TÁMOP 3.2.3.-08/1 "Építő közösségek" c. pályázati kiírásra
13.) Jegyző teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2009. évi kiemelt célok
14.) Lengyeltóti központjában veszélyes fák kivágása, valamint új fák telepítése


Képviselő-testület 2009. 03. 26-án tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó

1.) Pogányvölgyi integrált nevelési-oktatási hálózat fejlesztéséhez önerő rendelkezésre állása
2.) Pogányvölgyi Közktatási Intézményi Társulás megállapodásának elfogadása
3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról
4.) Az Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási terve
5.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2009/II.27./ rendelet módosítása
6.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Tervének módosítása
7.) Lengyeltóti belterületi vízrendezés módosított költségvetésének elfogadása
8.) A Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Közalapítány támogatása
9.) Közfoglalkoztatás-szervező foglalkozására pályázat benyújtása
10.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
11.) Alapítványok támogatási kérelme
12.) Megállapodás üzemeltetési szerződés megszüntetése
13.) Munkaügyi Központtal történő együttműködési megállapodások megkötése


Képviselő-testület 2009. 04. 23-án tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó

1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2008. évi kölségvetésének teljesítése
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített beszámolója
4.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló, és zárszámadási rendelet alkotása
5.) 2008. évi belső ellenőrzési tevékenységről beszámoló
6.) Beszámoló a belső ellenőrzés 2008. évi működéséről Lengyeltóti Város Önkormányzatánál (Melléklet)
7.) Lengyeltóti Város középtávú sportfejlesztési koncepciójának elfogadása
8.) Az Önkormányzat által alapított, fenntartott költségvetési szervek felülvizsgálata
9.) Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
10.) Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése DDOP-4.1.1./B.-2008-0005 pályázatához
11.) Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése DDOP-5.151./B.-2008-0008 pályázatához
12.) Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése DDOP-3.1.2./2F.-2008-0007 pályázatához
13.) HEFOP 3.1.3/B/09/03 pályázat benyújtása
14.) Pogányvölgyi Tanuszoda üzemeltető Szolgáltató Kft. részére kölcsön nyújtása
15.) Lengyeltóti, Mohácsi-hely 3039/3 és 3039/5. hrsz-ú ingatlanok értékesítési ügye
16.) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában és intézményeiben dolgozók lakótelepek és lakóingatlan vásárlásának támogatásáról szóló 29/2005. (XI.25.) rendelet módosítása
17.) Keresztes László és Keresztes Ottilia közalkalmazotti lakásvásárlási támogatás iránti kérelmének megtárgyalása
18.) Pályázat benyújtása sportlétesítmény felújításának támogatásáról
19.) Lengyeltóti 1007. hrsz-ú út burkolat felújítás befejezési határidő módosítása


Képviselő-testület 2009. 05. 14-én tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó

1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
2.) Beszámoló a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról
3.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása
4.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
5.) Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Melléklet
6.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
7.) Az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása
8.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Tervének 2.sz. módosítása
9.) KEOP-2009-3.3.0 az erdei iskola és erdei óvodahálózat infastrukturális fejlesztése
10.) A 2008. évről szóló éves statisztikai összegzés elfogadása
11.) Lengyeltóti Város Önkormányzata és a Tanúsz Kft. között létrejött ingatlan használati szerződés
Melléklet
12.) Alberecht Schwabe németországi lakos ingatlan felajánlási ügye


Képviselő-testület 2009. 05. 28-án tartandó ülésére készült előterjesztésekMeghívó
1.) Lengyeltóti Város 2009. évi TEKI pályázata Csalogány u. 2. sz. alatti épület tető építési munkáira
2.) Lengyeltóti Város 2009.évi TEKI pályázata a Csokonai u.1.sz. alatti önkormányzati épüle tetőfelújítására
3.) Lengyeltóti Város 2009. évi TEKI pályázata a Csokonai u. 3. sz. alatti épület homlokzat és tetőfelújítására
4.) Lengyeltóti Város 2009.évi TEKI pályázata a Zrínyi utcában parkolók építésére
5.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
6.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása
7.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
8.) Lengyeltóti Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
9.) Területi védőnői szolgálat biztosítására kötött társulási megállapodás megszüntetése
10.) Marcali Tűzvédelmi Alapítvány támogatása
11.) Törpi-kék Egyesület támogatási kérelme
12.) Lengyeltóti Óvoda támogatási kérelme


Képviselő-testület 2009. 06. 25-én tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó

1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
2.) Lengyeltóti I. sz. háziorvosi szolgálat háziorvosi álláshelyének meghirdetése
3.) E.ON áramhálózati Zrt.-vel együttműködési megállapodás megkötése
4.) Együttműködési megállapodás melléklet
5.) A területi védőnői szolgálat biztosítására kötött megállapodás módosítása
6.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
7.) Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása
8.) Veres Margit Lengyeltóti, Zrínyi u. 27. szám alatti lakos számára a szolgálati lakás lakhatási jogának meghosszabbítása
9.) A Somogyvár és Környéke Közmunkaprogram Társulás megszüntetése
10.) Lengyeltóti Város Rendezési Tervének 4. számú módosítási ügye
11.) A védőnői szolgálat ellátási területének módosítása
12.) A temetőkről és a temetkezés rendeletéről szóló 11/2000. (III.23.) számú rendelet és üzemeltetői szerzõdés felülvizsgálata, kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezet elfogadása, pályázat kiírása


Képviselő-testület 2009. 08. 25-én tartandó ülésére készült előterjesztésekMeghívó
1.) Lengyeltóti I.sz. háziorvosi szolgálat háziorvosi álláshelyére benyújtott pályázat megtárgyalása
2.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről tájékoztató
3.) Farkaslakai "Szenes Napok" rendezvény utazási költsége
4.) Brüsszeli pályázat összegének megelőlegezése Farkaslaka részére
5.) Lengyeltóti, Csalogány u.1.sz. Bútorbolt épület homlokzat felújítása
6.) Lengyeltóti, Csalogány u.2.sz. OTP épület homlokzat felújítása
7.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
Melléklet 1. számú
Melléklet 2. számú
8.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2009/II.27./ rendelet módosítása
9.) A tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
10.) A Tanyagondnoki szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
11.) Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmén, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása
12.) Egyetemi kollégiumi férõhely
13.) A Lengyeltót Alapszolgáltatási Központ Szakmai programjának jóváhagyása
Melléklet - Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ
Melléklet - Szervezeti- és működési szabályzata
14.) A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Melléklet - Szervezeti- és működési szabályzata
15.) Jozó Zoltán lengyeltóti lakos ingatlan csere felajánlása
16.) Illés Andrea Lengyeltóti lakos ingatlanvásárlás ügye
17.) Dr. Székely Anikó Lengyeltóti, Zrínyi u. 12. szám alatti lakos számára a szolgálati lakás lakhatási jogának meghosszabbítása
18.) Lengyeltóti, Zrínyi u. 27. (985/A/5 hrsz.) szám alatt lévő önkormányzati bérlakás kiutalása
19.) Lengyeltóti, Kert u. 1. (252 hrsz.) szám alatt lévő önkormányzati bérlakás kiutalása


Képviselő-testület 2009. 09. 24-én tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó

1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (július-szeptember)
2.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
3.) A temetői üzemeltetői szerződés felülvizsgálata, módosított kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezet elfogadása, új pályázat kiírása
Melléklet - Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés
4.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (II. 27) számú rendelet módosítása
5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához való csatlakozás
Melléklet - Bursa Hungarica 2010. évi fordulójának általános szerzõdési feltételei
6.) Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás kérelmének megtárgyalása
7.) Somogy Megyei katasztrófavédelmi igazatóság támogatási kérelme
8.) Jozó Tamás bérleti szerződés ügye
9.) A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével kapcsolatos jogharmonizációs feladat elvégzése, valamint az önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása


Képviselő-testület 2009. 10. 29-én tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó

1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (szeptember-október)
2.) Temetők üzemeltetésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása, az üzemeltető kiválasztása
1. sz. Melléklet
3.) Temetők üzemeltetésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása, az üzemeltető kiválasztása
2. sz. Melléklet (Szerződés)
4.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 1/2000. (I.20.) rendelet módosítása
5.) Az építmények, önálló rendeltetési egységek építéséhez, kialakításához kapcsolódó közterületi parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet elfogadása
6.) Tájékoztató a Közigaztatási hatósági eljárás és szolgáltatásról szóló 2004. évi CXI. Törvény módosításáról. A módosításból adódó feladatok megtárgyalása
7.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének előirányzatai közötti átcsoportosítás
8.) Az építmények, önálló rendeltetési egységek építéséhez, kialakításához kapcsolódó közterületi parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet elfogadása
9.) Lengyeltóti ivóvíz-, szennyvízhálózat üzemeltetésének ügye
10.) Településőr foglalkoztatására támogatás igénylése
11.) Balaton Meat Kft. Szolgalmi jog alapítása
12.) Lengyeltóti, Csokonai u.1. sz. alatti épület tető felújítása tárgyú 2009. évi TEKI pályázat költség módosítása
13.) Csalogány u. 2. sz. alatti épület tető építése tárgyú 2009. évi LEKI pályázat költség módosítása
14.) Lengyeltóti, Csokonai u. 3. sz. alatti gyermekvédelmi alapellátás épületének homlokzat és tető felújítása
15.) A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
16.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
17.) Lengyeltóti Város Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének meghatározása
18.) Dél-Dunántúli Régió ivóvíz minőségét javító önkormányzati társulás megalapítása
19.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ - beszámolója a tanyagondi szolgálat működéséről
20.) Lengyeltóti, Bem u. 20. (272 hrsz.) szám alatt lévő önkormányzati bérlakás kiutalása


Képviselő-testület 2009. 11. 26-án tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó

1.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről tájékoztató
2.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója
3.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása
4.) Települési szilárd hulladék-gyűjtés 2010. évi díjának megállapítása
5.) Folyékony hulladékszállítás 2010. évi díj megállapírtása
6.) Lengyeltóti, Pusztaszentgyörgy és Pusztaberény 2010. évi ivóvíz- és szennyvízcsatorna díj megállapítása
7.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (III.23.) számú rendelet módosítása
8.) A luxusadóról szóló 22/2007. (XII.21.) és a 29/2008. (XII.12.) rendeletek hatályon kívül helyezése
9.) A helyi adókról szóló 28/2008. (XII.12.) számú rendelet módosítása
10.) Étkezési térítési díjak megállapítása 2010. évre
11.) Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló, többször módosított 13/1995. (X.26.) számú rendelet módosítása
12.) Önkormányzati garázsok bérleti díjának megállapítása
13.) Pályázat benyújtása a TÁMOP 3.2.3.-09/2 "Építő közösségek" c. pályázati kiírásra
14.) Önkormányzati földterületek bérleti díjának megállapítása
15.) Tanuszoda belépőjegyek árának megállapítása
16.) Lengyeltóti, Csalogány u. 2. szám alatti, 364/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlási ügye
17.) Lengyeltóti, Tűzoltó u., 390/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlási ügye
18.) ELMIB Zrt.-vel villamosenergia-szállítási szerződés megkötése 2010. évre


Képviselő-testület 2009. 12. 14-én tartandó ülésére készült előterjesztésekMeghívó
1.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
2.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
3.) A helyi adókról szóló 28/2008. (XII.12.) számú rendelet módosítása
4.) Települési szilárd hulladék-gyűjtés 2010. évi díjának megállapítása
5.) Lengyeltóti 364/1 hrsz-ú ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonból történő törlése
6.) Köztisztviselők juttatásairól szóló 17/2001. (XII.20.) rendelet módosítása
7.) A Lengyeltóti I. számú háziorvosi szolgálat feladatellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítása
8.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkaterve