2013. évi előterjesztések

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi üléseire készült meghívók, előterjesztések és előterjesztések mellékletei.

 

Képviselő-testület 2013. 12. 20-án tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
2.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
3.) Az önkormányzati segély kialakításával összefüggésben a szociális és gyermekvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosítása
4.) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000.(III.23.) rendelet módosítása
5.) Lengyeltótiért Közalapítvány megkeresése temető fejlesztés pályázat finanszírozása ügyében
6.) Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Megállapodás módosítása
7.) Lengyeltóti, Wesselényi u.62.sz. előtti diófa kivágása
8.) Makai István Állategészségügyi és Környezetvédelmi Szolgáltató szerződési ajánlatának megtárgyalása gyepmesteri feladatok ellátásra
9.) Egyebek - Lengyeltóti, Zrínyi u.1-3 sz. alatti ingatlan bérbeadása (szóbeli előterjesztés)


Képviselő-testület 2013. 11. 28-án tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Alapszolgáltatási Központ vezetőjének tájékoztatója élelmiszersegély pályázatokkal kapcsolatban
2.) Lengyeltóti Város intézményeinek és közvilágításának villamos energia ellátása 2014-2015
3.) A természetben nyújtott szociális célú tüzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
4.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/1999.(III.25.) önkormányzati rendeletek függelékében szereplő szakfeladat rend
5.) Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló, többször módosított rendelet módosítása
6.) Helyi adókról szóló rendelet módosítása
7.) Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár, sportcsarnok és közösségi ház szolgáltatási dijainak megállapítása
8.) Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2014.évi belső ellenőrzési terve
9.) DRV közműtulajdon állami tulajdonba adása
10-17.) Alapítványok, egyesületek működési támogatása
18.) Települések címerkiállítása a Westend City Centerben
19.) Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
20.) Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról 2013. szeptember 30-i állapot alapján
21.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
22.) Lengyeltóti külterületén állami utak önkormányzati tulajdonba vétele


Képviselő-testület 2013. 10. 30-án tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Lengyeltóti város 2012.évi közbiztonsági helyzete
2.) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének III.negyedévi teljesítéséről tájékoztató
3.) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása, Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
4.) Lengyeltóti Települési Értéktár Bizottság megalakítása, Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározása
5.) Ebédszállító jármű vásárlása
6.) Óvodai SNI gyermekek ellátása
7.) Állami tulajdonú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele. (043/2 hrsz)
8.) Állami tulajdonú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele. (65/2, 65/3, 65/5, 65/7 hrsz)
9.) Állami tulajdonú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele. (736 hrsz)
10.) BLASO Kft. lengyeltóti vételi szándéka a lengyeltóti 096, 098, 0100 hrsz-ú ingatlanokra
11-18.) Alapítványok, egyesületek működési támogatása
19.) Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer ügye
20.) Mammográfiás emlőrák szűrés támogatása
21.) Lengyeltóti város közvilágítási rendszerének korszerűsítése
22.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


Képviselő-testület 2013. 09. 25-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó

1.) Nyilatkozat adása ZÖŐD Kft. hulladékgazdálkodási feladat ellátásához

 

Képviselő-testület 2013. 09. 12-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 4/2013.(III.8.) számú a 2013.évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
2.) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének I.félévi teljesítéséről tájékoztató
3.) Törvényességi felhívás az önkormányzat helyi adókról szóló 28/2008.(XII.12.) önkormányzatani rendeletével kapcsolatosan
4.) Temetkezési helyek újraváltási díja alóli mentesítés
5.) Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatásának felülvizsgálata
6.) A 39/2013.(VII.31.) BM. rendelet alapján a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013.évi kiegészítő támogatás benyújtása
7.) Egyebek:
- Prima Primissima Díjra javaslat

 

Képviselő-testület 2013. 08. 29-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
2.) 2013.évi Diófesztivál
3.) Egyetemi kollégiumi férőhely
4.) Komlóska Község Önkormányzatának megkeresése
5.) Délnyugat Balatoni Hulladékgazdákodási Társulás által benyújtott KEOP pályázathoz nyilatkozat adása


 

Képviselő-testület 2013. 07. 25-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Települési értéktár létrehozásáról és fenntartásáról való döntés
2.) Lengyeltóti Óvodások Kincsesládikója Közhasznú Alapitvány működési támogatása
3.) Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete működési támogatása
4.) Lengyeltóti Ördöngös Néptánc Alapitvány támogatása
5.) Magyar Rákellenes Liga Lengyeltóti Szervezete támogatása
6.) Lengyeltóti Városi Sportegyesület működési támogatása
7.) Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesület működési támogatása
8.) Farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme
9.) Beszámoló a lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységéről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


 

Képviselő-testület 2013. 06. 27-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2013.évi költségvetési rendeletének módosítása
2.) Lengyeltóti város Települési Esélyegyenlőségi Programja (2013-2018.)
3.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módositása
4.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) rendelet módositása
5.) Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
6.) Lengyeltóti város Regionális Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terve
7.) Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás ügye
8.) Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás részére működési hozzájárulás biztosítása
9.) Polgármester helyettesítése a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában
10.) AVE Zöldfok Zrt. ügye
11.) A Kincsem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének megtárgyalása
12.) Állami tulajdonú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele
13.) Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatási kérelme a Duna áradásával érintett települések megsegítésére
14.) Hubertus Agráripari Bt. haszonbérleti szerződés ügye
15.) Magyar Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének, támogatási kérelme
16.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
17.) Térfigyelő kamerarendszer működésével kapcsolatos rendőrségi megállapodás (helyi kiosztású anyag)
18.) Csoportos beszedési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére
19.) KOLLEKTOR & BB BAU Kft. kérelme a Lengyeltóti Városi Sportegyesület számára
 

 

Képviselő-testület 2013. 05. 29-én tartandó ülésére készült előterjesztések


 

- Meghívó
1.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Védőnői szolgálat költségtérítésének felülvizsgálata
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Kincsem Óvoda konyhája bérleti díja
4.) Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
5-12.) Alapítványok, egyesületek támogatása
13.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
14.) Tóti Napok-2013. évi előzetes programja
15.) Tájékoztató a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás tevékenységéről (helyben kerül kiosztásra)
16.) Tájékoztató pályázat benyújtási lehetőségről a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján (LEADER)


Képviselő-testület 2013. 04. 25-én tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Beszámoló az Önkormányzat által alapított, vagy támogatott alapítványok, egyesületek gazdálkodásáról, működéséről
2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2012.évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló és zárszámadási rendelet alkotása
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciója
4.) Intézkedési Terv végrehajtásáról tájékoztató
5.) 2012.évi belső ellenőrzési tevékenységről beszámoló
6.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
7.) Beszámoló a 2012.évi Start munkaprogramról
8.) Együttműködési megállapodás Startmunka közös lebonyolítására
9.) Ingatlan vásárlás Lengyeltóti 914 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonban
10.) Tájékoztató a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás tevékenységéről
11.) Kapos Volán Zrt. 2013/2014.évi menetrend egyeztetése
12.) Hubertus Agráripari Bt. haszonbérleti szerződés ügye
13.) Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatási kérelme
14.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


Képviselő-testület 2013. 03. 28-án tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről lakossági fórum tartása (szóbeli előterjesztés)
2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012.évi munkájáról
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2013.évi Közbeszerzési Terve
4.) Lengyeltóti Városi Sportegyesület megkeresése sportöltöző felújítás és bővítés ügyében
5.) Ördöngös Néptánc Alapítvány kérelme MVH Leader pályázat előfinanszírozására
6.) Állami tulajdonú ingatlan ingyenes tulajdonba vétele
7.) TÁMOP 5.49.-11/1-2012. projekt helyszínének módosítása
8.) Lengyeltóti, Bajcsy Zs.u.608 hrsz. ingatlan megvásárlása
9.) Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség-javító Társulás által a 2013.évi BM Önerő Alapra támogatási kérelem benyújtása
10.) MLSZ Országos Pályaépítési Programiroda – Pályázati lehetőség
11.) Vodafone Magyarország Zrt. bérleti szerződés módosítása
12.) Kiss Lajosné ingatlan felajánlása
13.) Lengyeltóti, Zrínyi u 54.sz. alatti romos épület bontása
14.) Reménysugár a Beteg Gyermekekért Alapítvány anyagi támogatási kérelme

 

Képviselő-testület 2013. 03. 07-én tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Az önkormányzatot érintő adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása (Középtávú tervezés)
2.) A képviselő-testületi tagok, bizottsági elnökök és bizottsági tagok,a tanácsnok, valamint a bizottságok nem képviselő-testületi tagjainak tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása (később kerül kiküldésre)
3.) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének elfogadása
4.) 2012.évi költségvetési rendelet módosítása (később kerül kiküldésre)
5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
6.) Törvényességi észrevétel a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítésére
7.) Pénzügyi beszámoló a temetők üzemeltetéséről
8.) Dél-nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
9.) Fonyódi úti csomópont körforgalom kiépítés kiviteli terveinek elkészítése
10.) Életmentő Gyermek-Intenzív Alapítvány támogatási kérelme
11.) Horváth János haszonbérleti szerződése
12.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


Képviselő-testület 2013. 02. 14-én tartandó ülésére készült előterjesztések1.) Lengyeltóti Sportcsarnok energetikai pályázata KEOP-2012-5.5.0/A


Képviselő-testület 2013. 02. 07-én tartandó ülésére készült előterjesztések- Meghívó
1.) Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének tárgyalása
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2013.évi költségvetésének véleményezése
3.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
4.) Lengyeltóti Rendőrőrs üzemanyag támogatása
5.) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása (térfigyelő rendszer kiépítése)
6.) Lengyeltóti Asztalitenisz Szakosztály kérelme a Tornacsarnok használatára
7.) Somogyi Hírlap felkérése Városi Tükör megjelentetésére
8.) Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás
9.) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetség, Somogy Megyei Szervezetének támogatási kérelme
10.) Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


Képviselő-testület 2013. 01. 25-én tartandó ülésére készült előterjesztések1.) KIK Vagyonhasználati szerződéshez kapcsolódó jognyilatkozat az ingó vagyon ügyében