Archív hírek
Hirdetmény - Szőlősgyöröki Hegyközség hegybírói tisztség ellátására
2013.05.16. Csütörtök

a „Hegyközségekről” szóló 2012. évi CCXIX. törvény (továbbiakban: hegyközségi törvény) 40.§ (7) bekezdés alapján pályázatot ír ki Szőlősgyöröki Hegyközség hegybírói tisztség ellátására

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 8.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hnt.hu, illetve www.balatonboglariborvidek.hu
Szőlősgyörök, Ordacsehi, Lengyeltóti Polgármesteri Hivatalban.


A részletes hirdetmény megtekintése >>
Jelentkezzen az Idősek Táborába
2013.05.13. Hétfő

Az Idősek Somogy Megyei és Kaposvári Szövetsége (IKÖSZ), 2013. szeptember 3-9-ig megszervezi az "Idősek Őszinapfény Táborát" Csokonyavisonta-fürdő területén.

Várják minden idős ember jelentkezését, aki szeretne barátok között gyógyulni, pihenni és szórakozni.

Részletes tájékoztató és jelentkezési lap az alábbi hivatkozáson érhető el.


Részletes tájékoztató >>
Meghívó
2013.05.09. Csütörtök


Ördöngös Pünkösdölő 2013. május 19-én
2013.05.08. Szerda


Óvodai beiratkozás időpontjai
2013.04.30. Kedd

Lengyeltóti Város Önkormányzata, a Kincsem Óvoda fenntartója meghatározta az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatos időpontokat.

A 2013-2014-es nevelési évre a beiratkozás időpontja:

2013. május 13-án 8-17 óra között, valamint

2013. május 14-én 8-17 óra között.

Az óvoda felvételi kérelem elbírálásának határideje:

2013. június 6.

Az óvodai felvételről írásban, elutasítás esetén határozatban értesítjük a szülőket. A szülő kérésére-elektronikus elérhetőségének megadásával- az óvoda értesítést küld a felvétel elbírálásáról.

Az óvoda felvételi körzete: Lengyeltóti, Gyugy, Kisberény

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

.

  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

  • a szülő személyi azonosítására alkalmas, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/)

  • a gyermek TAJ kártyája

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata

  • étkezés-térítési kedvezmény igénybevételére jogosító határozat (gyvk.határozat)

  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata

(Az óvoda sajátos nevelési igényű gyermeket a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján, vele egyeztetve, egyéni elbírálás alapján integráltan nevelhet!)

A szülő a gyermek felvételének elutasítása esetén az Lengyeltóti Város Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél 15 napon belül jogorvoslattal élhet.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban. Amennyiben a gyermeket az óvodába a szülő nem íratja be, az óvoda vezetője értesíti a városi önkormányzat jegyzőjét.


Felhívás - Fogorvosi rendelés szüneteléséről
2013.04.30. Kedd

Tisztelt Betegeink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013.május 2-án és 3-án (csütörtökön és pénteken) a fogorvosi rendelés SZÜNETEL! 

A sürgősségi helyettesítést Dr. Kozsár Mária látja el az alábbiak szerint:

 

Csütörtök: 08.00 - 12.00 Somogyvár

13.00 - 14.00 Öreglak

 

Péntek: 08.00 - 09.00 Öreglak

10.00 - 11.00 Somogyvár

 

Megértésüket köszönöm:

Dr. Sztankula Kornél, Jóba Patrícia


Meghívó
2013.04.29. Hétfő


Tájékoztatás - Lengyeltóti Csalogány Tanuszoda nyitva tartás
2013.04.24. Szerda

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2013. április 29-től 2013. május 5-ig karbantartási munkák miatt, a Lengyeltóti Csalogány Tanuszoda zárva tart. 2013. május 6-tól (hétfőtől) a megszokott nyitvatartás szerint üzemel az uszoda. 


Digitális átállás – állami segítség a rászorultaknak
2013.04.18. Csütörtök

A televíziózás fejlődésével az analóg földfelszíni műsorterjesztést mindenütt felváltja a digitális, ezért az analóg tévéadásokat 2013 októberig Magyarországon is lekapcsolják. Ezt követően kizárólag digitálisan sugárzott adások lesznek elérhetők, ami azt jelenti, hogy a hagyományos tévékészülékeket alkalmassá kell tenni a digitális műsorsugárzás vételére. Az átállás közvetlenül azokat a háztartásokat érinti, amelyekben hagyományos analóg vétellel (azaz tető- vagy szobaantennával) tévéznek.

Az érintett háztartásoknak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság egy erre kidolgozott állami program keretében nyújt tájékoztatást, és amennyiben rászorulóknak minősülnek, akkor támogatást is.

A jogosultak körének megállapításához a Központi Statisztikai Hivatal sorszámozott fényképes igazolvánnyal rendelkező felmérői 2013. március 11. és június 30. között felmérést végeznek.
A rászorultak a felmérés megkezdése előtt levélben kapnak tájékoztatást arról, hogy felkeresik őket.

Támogatásra az a magánszemély jogosult, aki állandó lakóhellyel rendelkezik abban a háztartásban, ahol kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel televízióznak, továbbá a jogszabályok alapján rászorultnak minősül.

Rászorultnak minősül aki a MÁK-tól, az ONYF-től vagy a települési önkormányzattól, illetve a fővárosi kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalától szociális ellátásban (rendszeres szociális segélyben, lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban, időskorúak járadékában, saját jogon nevelési ellátásban, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, saját jogon hadigondozott pénzellátásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesül, valamint mindazon, a Digitális Átállás regionális időpontja évében legalább a 70. életévét betöltött vagy betöltő személy, aki számára az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét.

Állami támogatás háztartásonként egy rászorult számára adható.

 

További információkról tájékozódhatnak az ingyenes hívható, 06-80-38-39-40-es zöld számon.


Teljes hirdetmény megtekintése itt >>
Veszettség elleni pótoltás
2013.04.18. Csütörtök

H I R D E T M É N Y

 

Értesítjük az eb tulajdonosokat, hogy a három hónapos kort elért ebek veszettség elleni kötelező védőoltása és parazita elleni kezelése összevezetett oltás keretében 2013. évben az alábbi időpontban lesz pótoltásra lehetőség.

Tűzoltószertár 2013.04.23. 8.00-10.00 óra

 

Az oltás és a parazita elleni kezelés díja ebenként 3500.-Ft, melyet a helyszínen kell megfizetni. 2013. január 1-től kötelező a kutyákat megjelöltetni transzponderrel (chip) és a hatósági nyilvántartásba regisztráltatni.
Veszettség ellen csak az elektronikus transzponderrel ( chip) megjelölt eb oltható. Az  elektronikus transzponder díja ebenként 3500.-Ft. A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magán-állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé.

Kérjük, hogy a kisállat egészségügyi könyvet szíveskedjenek magukkal hozni. Az új könyv ára 600.-Ft. Az eboltás elmulasztása pénzbírságot von maga után. 

Nehezen kezelhető veszélyes ebeket szájkosárral szíveskedjenek felvezetni.<<   <       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    >    >>