Archív hírek
Meghívó
2013.09.09. Hétfő

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testület 2013. szeptember 12-én (csütörtökön) 14 órakor ülést tart a Polgármesteri Hivatalban (8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.), melyre tisztelettel meghívjuk. 

 

Napirendi pontok az alábbi hivatkozás alatt érhetőek el.


Meghívó
2013.08.29. Csütörtök

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testület 2013. augusztus 29-én (csütörtökön) 14 órakor ülést tart a Polgármesteri Hivatalban (8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.), melyre tisztelettel meghívjuk. 

 

Napirendi pontok az alábbi hivatkozás alatt érhetőek el.


ELBIR – bűnmegelőzési hírlevél – 2013. augusztus
2013.08.28. Szerda

Az Elekt­ro­ni­kus Lakos­sági Bűn­meg­elő­zési Infor­má­ciós Rend­szer 2013. augusztus havi lakos­sági hír­le­ve­lét ide kat­tintva olvas­hat­ják, mely­ben a kábí­tó­sze­rek egyre szé­le­sebb kör­ben tör­ténő  elter­je­dé­sére,  fogyasz­tó­i­nál jelent­kező (pszi­chés és testi) tünetekrehív­ják fel első­sor­ban a szülők figyelmét.

Tudta Ön, hogy jelen­leg a kábí­tó­szer fogyasz­tói kör jelentős hánya­dát kép­zik a 14–22 év közötti fia­tal­ko­rúak és fia­tal felnőttek?

Fon­tos ide­jé­ben fel­is­merni mind­azo­kat a jele­ket, melyek arról tájé­koz­tat­nak, hogy valami prob­léma áll a meg­vál­to­zott visel­ke­dés mögött, mely akár a “szer­fo­gyasz­tás” is lehet.


Indul a Virágzó Vidékünk Roadshow
2013.08.23. Péntek

A NAKVI 2013. augusztus 3-tól hat állomásos országjáró roadshow-t indít, amely a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) támogatásával megvalósult, mintegy 3000 milliárd forintos fejlesztéseket mutatja be.

 

A 2007 és 2013 közötti uniós költségvetési ciklusban mintegy 1300 milliárd forint forrás áll Magyarország rendelkezésére agrár- és vidékfejlesztési célokra. Az összeg 90 százalékát már lekötötték – így a ciklus végéig várhatóan nem marad elköltetlen forrás –, s ezek együttesen csaknem 3000 milliárd forint értékű fejlesztést tesznek lehetővé.

 

Mindezidáig az Európai Gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból származó támogatási keretből a mezőgazdasági termelők versenyképességét növelő beruházásokra több mint 80 milliárd forintot fizettek ki. Ezek a pályázatok elsősorban állattartó telepek korszerűsítését szolgálták.

 

Az 1300 milliárd forintos keretből együttesen 421 milliárd forint kifizetése történt meg eddig, s összesen 110 ezer pályázó részesült támogatásban. Zala megyében ebből 14,6 milliárd forintot meghaladó támogatást folyósítottak 3526 gazdálkodónak, önkormányzatnak vagy civil szervezetnek.

 

Az első, nagykanizsai rendezvényt követően Szekszárd, Hódmezővásárhely, Kisújszállás, Hatvan, Kunszentmiklós és Sárbogárd ad otthont az eseménysorozatnak. Szeptember végén, Budapesten, a Magyar Vidék Napja rendezvénnyel zárul a program sikereit bemutató roadshow.

 

A Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával Zala megyében is számos sikeres beruházás valósult meg. Bázarekettyén korszerű csapadék-elvezető hálózat és árokrendszer épült 38 millió forintból, Csempeszkopácson a falusi turizmus fellendítését szolgálja az a 9 millió forintból felújított, századelőn épült vendégház, amely korhű berendezésével, hangulatos környezetben várja az odalátogatókat. Kustánszegen felújították a kultúrházat, Murakeresztúron szemléletfejlesztő zöldprogramokra adtak támogatást, Becsvölgyén egyebek mellett vállalkozói ismereteket és bionövény-termesztést oktattak, Letenyén pedig a Mura horvát és magyar oldalán élők kapcsolatait fejlesztették.

 

A pályázati források a vidék értékeinek megőrzését és továbbadását szolgálják, s az augusztus 3-án, Nagykanizsán induló országos Virágzó Vidékünk Roadshow ezekre az értékekre, eredményekre hívja fel a figyelmet. Az érdeklődők a rendezvénysorozat állomásain és környékükön európai uniós forrásból megvalósult fejlesztéseket ismerhetik meg, de a szakmai eredmények bemutatása mellett szórakoztató programokkal is készülnek a szervezők. Nagykanizsán a hangulatról a Kanizsa Fúvós Egyesület, a Zala Gyöngye, a HSMK Premier Táncklub és a Swans Balett tánciskola és a 2011-es X-faktor győztese, Kocsis Tibor gondoskodnak. Emellett nyereményjátékok, kóstoló és kézműves foglalkozások színesítik a programkínálatot.

 

Állomás Város Régió Időpont
1. Nagykanizsa Nyugat-Dunántúl 2013.08.03
2. Szekszárd Dél-Dunántúl 2013.08.10
3. Kunszentmiklós Dél-Alföld 2013.08.24
4. Kisújszállás Észak-Alföld 2013.08.31
5. Hatvan Észak-Magyarország 2013.09.07
6. Hódmezővásárhely Dél-Alföld 2013.09.14
7. Sárbogárd Közép-Dunántúl 2013.09.21

 

Forrás: NAKVI, MTI


Hirdetmény
2013.08.22. Csütörtök

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, és az Ügyfeleket, hogy a Lengyeltóti Városi Polgármesteri Hivatal 2013. augusztus 24-én (szombat) zárva tart.

 

Megértésüket köszönjük!

 
 
dr. Szatmári Ibolya Zsombok Lajos
jegyző polgármester

 


IX. TÓTI DIÓFESZTIVÁL - 2013.09.13-14.
2013.08.21. Szerda


Teljes műsor itt tekinthető meg >>
Felhívás
2013.08.21. Szerda

FÖLDHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

 

2013. június 30-tól ismét változnak a termőföld használatára vonatkozó jogszabályok: Módosult a termőföldről szóló 1994. évi lv. törvény (Tft.) és a földhasználati nyílvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) korm. rendelet.

 

2013. január 1-jét követően új kötelezettségként jelent meg a szabályozásban a földhasználók azonosító adatainak, valamint az egy hektár alatti termőföldek használatának bejelentési kötelezettsége. Mindkét bejelentést az erre a célra szolgáló formanyomtatvány kötelező használatával kell megtenni.

 

Az azonosító adatközlési kötelezettség azokat a földhaszálókat érinti, akik a földhasználati nyíilvántartásban már szerepelnek, de azonosító adataikat még nem jelentették be.

Az érintett földhasználóknak 2013. szeptember 30-ig kell azonosító adataikat bejelenteni a járási földhivatalhoz, melyek a következők:  

  • magánszemély földhasználó esetén: a személy azonosító (személyi szám) és az állampolgárság,   
  • gazdálkodó szervezet földhasználó esetén,: a statisztikai azonosító.

 

Az ingatlanügyi hatóság 2013. szeptember 30-át követően 20 000,- Ft bírsággal sújtja azt a földhasználati nyílvántatásba bejegyzett földhasználót, aki azonostó adatközlési kötelezettségének a fenti határidőn belül nem tesz eleget!

Az egy hektár, vagy az alatti termőföld használatát 2012. december 31-ig megkezdett azon földhasználók, akik eddig még nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek, 2013. szeptember 30-ig tehetnek bejelentést bírság megállapítása nélkül.

A zártkerti ingatlan tulajdonosának, ha a zártkertet maga használja, nem kell bejelentést tennie. Minden más használata esetében a bejelentés zártkert esetében is kötelező.

 

A bejelentési kötelezettség megállapításához az ingatlan tulajdoni lapjának az adatait kell figyelembe venni: a szántó, rét, szőlő, gyümölcsös, kert, nádas, fásított terület művelési ágú földrészlet bejelentés köteles. Továbbra sem kell bejelenteni az erdő művelési ágú terület használatát. Új földhasználat bejelntésre vonatkozó határidő, továbbra is a használat megkezdését követő harminc nap. Minden földhasználati eljárás díjmentes!

 

A felhívásban hivatkozott és kötelezően hasznáandó nyomtatványok a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjáról (www.vm.gov.hu), a Földhivatalok honlapjáról (www.foldhivatal.hu) letölthetők, valamint a Járási Hivatalok Földhivatalainak ügyfélszolgálatán megtalálhatók!

 

Kaposvár, 2013. július 22.

 

Tisztelettel:

 

Molnár Gábor sk.

szakigazgatási szerv vezető


Felhívás
2013.08.12. Hétfő

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2013. augusztus 12. és 2013. augusztus 23. között dr. Kovács József háziorvos rendelése szünetel. A helyettesítést dr. László Klára látja el.

 

Megértésüket köszönjük!


Hirdetmény - Mobil Jogsegély
2013.08.05. Hétfő

Mobil Jogsegély Program

 

A FÉLFOGADÁST TARTJA: DR. LIEBL LÁSZLÓ
Tel.: 06-20/531-4145

 

Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY együttműködésében a SOMOGY MEGYEI IGAZSÁGÜGYI HIVATALLAL, mint a "NÉP ÜGYVÉGYJE" program egyik jogi segítője, Szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Somogy megyei jogászok közreműködésével.

Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel.

Kérjük az ügyfeleket, hogy jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal.

 

JOGPONT PLUSZ

 

A JOGPONT PLUSZ Hálózat térítésmentes jogi segítséget nyújt munkavállalóknak, munkáltatóknak, valamint vállalkozóknak a munkaerőpiacra való belépésben, a munka-, Tb.-jogi, valamint a vállalkozóvá válással kapcsolatos tanácsadással.

 

A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és időpontok:

Lengyeltóti Polgármesteri Hivatal - Zrínyi u. 2.

Minden 2. héten, az alábbi időpontokban:

Hétfő: 09.00-tól 12.00-ig

 

2013.08.05. 2013.09.02. 2013.09.16. 2013.09.30. 2012.10.14.
2013.10.28. 2013.11.11. 2013.11.25.    

 


Hirdetmény
2013.07.30. Kedd

Értesítem a lakosságot, hogy a Vidékfejlesztési Miniszter 2013. július 22-én átmeneti időszakra vonatkozó általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el az erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre a gyors felmelegedés a kánikulai meleg és csapadékmentes időjárás miatt.

A fenti időponttól kezdődően tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút-és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is.

Felhívjuk a kiránduló, a mezőgazdasági területen dolgozó, valamint a közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy égő cigarettát ne dobjanak el!

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.

 

Lengyeltóti, 2013. július 26.

 

dr. Szatmári Ibolya
jegyző<<   <       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    >    >>