Archív hírek
Meghívó
2013.05.09. Csütörtök


Ördöngös Pünkösdölő 2013. május 19-én
2013.05.08. Szerda


Óvodai beiratkozás időpontjai
2013.04.30. Kedd

Lengyeltóti Város Önkormányzata, a Kincsem Óvoda fenntartója meghatározta az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatos időpontokat.

A 2013-2014-es nevelési évre a beiratkozás időpontja:

2013. május 13-án 8-17 óra között, valamint

2013. május 14-én 8-17 óra között.

Az óvoda felvételi kérelem elbírálásának határideje:

2013. június 6.

Az óvodai felvételről írásban, elutasítás esetén határozatban értesítjük a szülőket. A szülő kérésére-elektronikus elérhetőségének megadásával- az óvoda értesítést küld a felvétel elbírálásáról.

Az óvoda felvételi körzete: Lengyeltóti, Gyugy, Kisberény

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

.

 • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

 • a szülő személyi azonosítására alkalmas, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/)

 • a gyermek TAJ kártyája

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata

 • étkezés-térítési kedvezmény igénybevételére jogosító határozat (gyvk.határozat)

 • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata

(Az óvoda sajátos nevelési igényű gyermeket a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján, vele egyeztetve, egyéni elbírálás alapján integráltan nevelhet!)

A szülő a gyermek felvételének elutasítása esetén az Lengyeltóti Város Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél 15 napon belül jogorvoslattal élhet.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban. Amennyiben a gyermeket az óvodába a szülő nem íratja be, az óvoda vezetője értesíti a városi önkormányzat jegyzőjét.


Felhívás - Fogorvosi rendelés szüneteléséről
2013.04.30. Kedd

Tisztelt Betegeink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013.május 2-án és 3-án (csütörtökön és pénteken) a fogorvosi rendelés SZÜNETEL! 

A sürgősségi helyettesítést Dr. Kozsár Mária látja el az alábbiak szerint:

 

Csütörtök: 08.00 - 12.00 Somogyvár

13.00 - 14.00 Öreglak

 

Péntek: 08.00 - 09.00 Öreglak

10.00 - 11.00 Somogyvár

 

Megértésüket köszönöm:

Dr. Sztankula Kornél, Jóba Patrícia


Meghívó
2013.04.29. Hétfő


Tájékoztatás - Lengyeltóti Csalogány Tanuszoda nyitva tartás
2013.04.24. Szerda

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2013. április 29-től 2013. május 5-ig karbantartási munkák miatt, a Lengyeltóti Csalogány Tanuszoda zárva tart. 2013. május 6-tól (hétfőtől) a megszokott nyitvatartás szerint üzemel az uszoda. 


Digitális átállás – állami segítség a rászorultaknak
2013.04.18. Csütörtök

A televíziózás fejlődésével az analóg földfelszíni műsorterjesztést mindenütt felváltja a digitális, ezért az analóg tévéadásokat 2013 októberig Magyarországon is lekapcsolják. Ezt követően kizárólag digitálisan sugárzott adások lesznek elérhetők, ami azt jelenti, hogy a hagyományos tévékészülékeket alkalmassá kell tenni a digitális műsorsugárzás vételére. Az átállás közvetlenül azokat a háztartásokat érinti, amelyekben hagyományos analóg vétellel (azaz tető- vagy szobaantennával) tévéznek.

Az érintett háztartásoknak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság egy erre kidolgozott állami program keretében nyújt tájékoztatást, és amennyiben rászorulóknak minősülnek, akkor támogatást is.

A jogosultak körének megállapításához a Központi Statisztikai Hivatal sorszámozott fényképes igazolvánnyal rendelkező felmérői 2013. március 11. és június 30. között felmérést végeznek.
A rászorultak a felmérés megkezdése előtt levélben kapnak tájékoztatást arról, hogy felkeresik őket.

Támogatásra az a magánszemély jogosult, aki állandó lakóhellyel rendelkezik abban a háztartásban, ahol kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel televízióznak, továbbá a jogszabályok alapján rászorultnak minősül.

Rászorultnak minősül aki a MÁK-tól, az ONYF-től vagy a települési önkormányzattól, illetve a fővárosi kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalától szociális ellátásban (rendszeres szociális segélyben, lakásfenntartási támogatásban, ápolási díjban, időskorúak járadékában, saját jogon nevelési ellátásban, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, saját jogon hadigondozott pénzellátásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesül, valamint mindazon, a Digitális Átállás regionális időpontja évében legalább a 70. életévét betöltött vagy betöltő személy, aki számára az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét.

Állami támogatás háztartásonként egy rászorult számára adható.

 

További információkról tájékozódhatnak az ingyenes hívható, 06-80-38-39-40-es zöld számon.


Teljes hirdetmény megtekintése itt >>
Veszettség elleni pótoltás
2013.04.18. Csütörtök

H I R D E T M É N Y

 

Értesítjük az eb tulajdonosokat, hogy a három hónapos kort elért ebek veszettség elleni kötelező védőoltása és parazita elleni kezelése összevezetett oltás keretében 2013. évben az alábbi időpontban lesz pótoltásra lehetőség.

Tűzoltószertár 2013.04.23. 8.00-10.00 óra

 

Az oltás és a parazita elleni kezelés díja ebenként 3500.-Ft, melyet a helyszínen kell megfizetni. 2013. január 1-től kötelező a kutyákat megjelöltetni transzponderrel (chip) és a hatósági nyilvántartásba regisztráltatni.
Veszettség ellen csak az elektronikus transzponderrel ( chip) megjelölt eb oltható. Az  elektronikus transzponder díja ebenként 3500.-Ft. A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magán-állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé.

Kérjük, hogy a kisállat egészségügyi könyvet szíveskedjenek magukkal hozni. Az új könyv ára 600.-Ft. Az eboltás elmulasztása pénzbírságot von maga után. 

Nehezen kezelhető veszélyes ebeket szájkosárral szíveskedjenek felvezetni.


Tájékoztató a tűzvédelmi szabályokról a tüzek megelőzéséről
2013.04.18. Csütörtök

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI SZABÁLYOKRÓL A TÜZEK MEGELŐZÉSÉRŐL

 

2012. évben országos szinten kiemelkedően magas számú avar-és vegetációs tüzek voltak jellemzőek. Ezek jelentős károkat és kiadásokat eredményeztek.

Az idei évben ezt megelőzően szeretnénk felhívni a figyelmüket a fontosabb tűzvédelmi és tűzgyújtási szabályokra a megelőzés érdekében.

A ház körüli munkák során felhalmozott éghető anyagokat kiemelten a tavaszi és az őszi időszakban általában égetéssel szokták megsemmisíteni, mely természetesen veszélyt is rejt magában mind az emberre mind a környezetre nézve.

Alapvetően betartandó szabályok:

 • Az égestés során a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett avar kerti hulladék semmisíthető meg.
 • Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről a település tisztaságáról szóló 1/2000/I.20.sz.rendelet 7/A§(6) alapján „Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben ,épületben , szabadtéren folytatja, úgy bejelentés nem szükséges.
 • A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék nem égethető.
 • Avar és kerti hulladék égetése május 15 és szeptember 15 között tilos.
 • Növényi hulladékot csak úgy szabad égetni, hogy az ne jelentsen a környezetre tűz és robbanás veszélyt. Éghető robbanó anyagoktól gépjárművektől távoli elhatárolt területen kontrollált körülmények között végezhető a tevékenység.
 • Tilos a tüzet magára hagyni.
 • Az összegyűjtött égetni valót lehetőleg egy gödörben helyezzük el vagy árkoljuk körül. A tűzgyújtás előtt.
 • Tüzet csak szélcsendes időben szabad meggyújtani.
 • Kirándulás vagy kerti sütés esetén a sütőhelyet körültekintően helyezzük el.
 • A tüzet minden esetben a tevékenység végén el kell oltani és ügyelni kell arra, hogy parázs ne maradjon hátra.
 • A szabadtéri tüzek megelőzésének legjelentősebb tényezője, hogy a területek tiszta állapotúak éghető anyagoktól és nagy területet átölelő száraz fűtől mentesek legyenek.
 • Tarló-,nád és gyep égetését a tevékenység megkezdése előtt 24 órával az égetés helyének időpontjának és terjedelmének a megjelölésével be kell jelenteni az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak. (Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófok Somlay u. 3. tel: 84/310-509)
 • A tűzvédelmi bírságról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 7.§-a alapján tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha azzal tüzet idéznek elő tűzvédelmi bírság kiszabásának van helye. A tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha tüzet idéznek elő a bírság összege 100.000.-Ft, illetve tűzoltói beavatkozás esetén 200.000.-Ft.

 

Kérjük a lakosság fokozott figyelmét kiemelten a nyári száraz csapadék mentes időszakban.

 

Vigyázzunk együtt az értékeinkre!


Felhívás
2013.04.17. Szerda

Tisztelt Betegeink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013.04.22-től 04.26-ig dr. László Klára házi gyermekorvos szabadságon lesz.

A helyettesítést Dr. Kovács József látja el.

 

Megértésüket köszönjük!<<   <       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    >    >>