Archív hírek
Megjelent a Bursa Hungarica 2012-es pályázati felhívása
2011.09.27. Kedd

A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 2011. szeptember 21-én ismételten kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2012. évre.

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásában való részvételének támogatása.

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

Az ösztöndíjpályázat keretében az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt, a képzésre vonatkozó keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási diplomával még nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert pályázók jelentkezhetnek, akik a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményeitől függetlenül történik.

A pályázati kiírás és a szükséges formanyomtatvány elérhető az alábbi hivatkozáson: http://www.wekerle.gov.hu/?oldal_id=126

 

A pályázatok beadási határideje:

2011. november 14.,

amely jogvesztő határidő.

 

Beadás helye:  Lengyeltóti Polgármesteri Hivatal  8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.


Autómentes nap Lengyeltótiban - 2011. szeptember 22.
2011.09.19. Hétfő


Manóprogram, ahol mindent megtalálsz
2011.09.15. Csütörtök

Manóprogram, ahol mindent megtalálsz!

Felhívjuk a szülők és a rendezvényszervezők figyelmét!

Akinek bármilyen program lehetősége van gyermekek részére, az segítsen az újonnan indult „Manóprogram, ahol mindent megtalálsz!” című oldalnak.

Céljuk, segítséget nyújtani abban, hogy a gyermekeknek szóló programok megtalálása minél egyszerűbb legyen. A programokon kívül érdekes interjúkat, nyereményjátékokat, híreket, újdonságokat és szavazásokat lehet hétről hétre megtekinteni.

Az oldal a következő hivatkozáson érhető el:

www.manoprogram.hu


Hirdetmény - Mobil Jogsegély Program
2011.09.14. Szerda

Mobil Jogsegély Program

 

A FÉLFOGADÁST TARTJA: DR. MAÁR VIKTOR

 

Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY együttműködésében a SOMOGY MEGYEI IGAZSÁGÜGYI HIVATALLAL, mint a "NÉP ÜGYVÉGYJE" program egyik jogi segítője, Szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Somogy megyei jogászok közreműködésével.

Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel.

Kérjük az ügyfeleket, hogy jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal.

 

A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és időpontok:

Lengyeltóti Polgármesteri Hivatal - Zrínyi u. 2.

Minden 2. héten, az alábbi időpontokban:

Hétfő: 10.00-tól 11.30-ig

 

2011.09.19. 2011.10.03. 2011.10.17. 2011.10.31. 2011.11.14.
2011.11.28. 2011.12.12.      

 


Hirdetmény
2011.09.13. Kedd

 

Lengyeltóti Város Jegyzője értesíti a lakosságot, hogy a Magyar Kémény KFT. Kaposvár dolgozója Papp Gábor

2011. szeptember 08- 2011. október 14

Napjáig Lengyeltóti városban tartózkodik a kötelezően előírt kéményseprési munkálatok elvégzése céljából.

A szolgáltatás megrendelhető az alábbi telefonszámon

Papp Gábor: 06-30/410-9483


Szolgáltatási díjak változása az építésügyi eljárásokban
2011.09.12. Hétfő

Tisztelt építtetők és telektulajdonosok!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011.09.05-től hatályos az építésügyi hatóságot, mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (VII. 21.) BM rendelet, alapján a 2011. szeptember 4-ét követően induló egyes eljárásokban a kérelmező, bejelentő nem illetéket, hanem igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

A rendelet hatálya kiterjed az építésügyi hatóság, mint szakhatóság szakhatósági eljárására,
valamint az építési, bontási és használatbavételi bejelentésre.

Az igazgatási szolgáltatási díj összege a következő:

- az építési és használatbavételi bejelentés esetében
10.000,- Ft

- bontási bejelentés esetében
5.000,- Ft

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjával megegyező mértékű!

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését az építtetőnek az engedélyező hatóság számlájára utalással vagy készpénz-átutalási megbízással „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel kell teljesítenie az alapeljárás illetékének megfizetésével vagy a bejelentés benyújtásával egyidejűleg.

 

Számlaszám: 11743105 - 15396523

 

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését az eljáró szerv felé igazolni kell.


Meghívó
2011.09.12. Hétfő


MEGHÍVÓ

Lengyeltóti Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom

2011. szeptember 14-én (szerda) 1400 órakor kezdődő

tájékoztató fórumra.

A fórum témája:

Civil szervezetek, intézmények pályázati lehetőségei

A fórumon vendégünk lesz:

 Vida Anita humánerőforrás tanácsadó, Széchenyi Programiroda

A fórum helyszíne:

Lengyeltóti Polgármesteri Hivatal tanácsterme
(Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.)

 

Zsombok Lajos
polgármester


Diófesztivál a Blikkben!
2011.09.09. Péntek

A cikk itt tekinthető meg >>
Hirdetmény
2011.09.07. Szerda

Lengyeltóti Város Jegyzője értesíti a lakosságot, hogy Dr. Sebestyén Róbert a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökének tájékoztatása alapján megjelent azon ingatlanok listája amely a Magyar Állam tulajdonában lévő termőföldek közül várhatóan a 2011. őszén a haszonbérleti pályázati kiírásra kerülő birtoktestek kialakításának alapjait képzik.

Az ingatlanok listája a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető.


Értesítés vízhiányról!
2011.09.07. Szerda

 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Siófok értesíti a lakosságot, hogy 2011.09.13-án, kedden  Lengyeltótiban tolózárakat cserél Vörösmarty-Jókai csomópontban.

 

A következő utcákban lesz vízhiány: Arany, Kölcsey, Jókai, Vörösmarty.

 

A munka előreláthatólag 7.00-15.00-ig fog tartani, időtartama alatt a vízellátás lajtoskocsival lesz biztosítva.

 

Az esetleges kellemetlenségekért a lakosság megértését kérik.<<   <       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    >    >>