Archív hírek
Felhívás - Áramszünet
2011.05.11. Szerda

Tisztelt Lengyeltótiak!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

 

A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében
2011. június hónap 8.-án 9.00órától várhatóan 12.00 óráig
Lengyeltóti alábbi területén: Gábor áron utca 1-23-ig, Rákoczi utca 31-63-ig, 20-36.hsz-ig
áramszünet lesz.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltesése miatt kérjük megértését.


Project nyitónap
2011.05.10. Kedd

Kistérségi partnerségre építenek

 

Nagy érdeklődés fogadta a kistérségi partnerségi együttműködést megvalósító pályázat nyitó rendezvényét.

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése a célja annak a programnak melyre a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás nyújtott be pályázatot az államreform Operatív Program keretében. A projekt kiírója, a Nemzeti Fejlesztési ügynökség, kiemelt célként kezeli a hátrányos helyzetből való kitörést.

Az elnyert pályázattal nyolc és fél millió forint került Pogányvölgybe az Európai Szociális Alapból.

A projekt nyitórendezvényének a kistérség központja Lengyeltóti adott helyet 2009. november 13-án.

A programba a térség tíz településének civiljeit, vállalkozóit, települési vezetőit, kisebbségi önkormányzatait vonják be.

Lehetőség nyílik egy fő térségfejlesztési szervező foglalkoztatására, aki az együttműködést célzó fejlesztések koordinációját végzi majd. A programban 15 szakmai napot és egy napos partnerségi képzést terveznek, melyen a civilek, vállalkozók, kisebbségi képviselők osztják meg egymással tapasztalataikat, beszélik át közösen a maguk, illetve a térség aktuális problémáit, és közösen keresnek megoldási lehetőségeket.

A programban résztvevők nemcsak saját tapasztalataikra támaszkodhatnak. Egy nyolcvan órás szakmai képzés nyújt segítséget az együttműködési stratégiák megismerésére. A képzés külső szakértői támogatással szakmai együttműködést, és annak beépülését valósítja meg a kistérségi szintű fejlesztési, tervezési munkába. Fontos célja, megismertetni a résztvevőkkel a sikeres pályázatok elnyerésének útját.

A program egészének megvalósulási ideje alatt, ami másfél év egy partnerségi együttműködés valósul meg helyi vezetők, civilek és a közélet szereplői között. Az összefogás páratlan lehet a kistérségben, legfőbb célja a hátrányos helyzetből való kitörés.

 

Pályázatot írni tanítják a civileket

 

Félidejéhez ért a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítését célzó program. Az elnyert pályázattal nyolc és fél millió forint került Pogányvölgybe az Európai Szociális Alapból.

A projektben egy nyolcvan órás szakmai képzés nyújtott segítséget az együttműködési stratégiák megismerésére. A részvevők szakszerű képzést kaptak, arra vonatkozóan, a jövőben hogyan írják és valósítsák meg, továbbá számolják el nyertes pályázataikat.

A tanórákon harmincan vettek részt: helyi civilek, vállalkozók, kisebbségi önkormányzatok vezetői és képviselői.

A tanfolyam elvégzése után minden résztvevő tanúsítványt kapott. A dokumentumokat ünnepélyes keretek közt adták át 2010. november 4-én a lengyeltóti városi művelődési házban.

Nagy érdeklődés kísérte a projekt szakmai rendezvényeit. Az év elején az első programnak Buzsák adott otthont. Itt főként a turizmusból élők érdeklődtek a pályázati lehetőségekről és együttműködési utakról.

öreglakon a közmunka nyújtotta lehetőségek foglalkoztatták az ott élőket. A résztvevők elmondták, nehezen jutnak munkalehetőséghez településükön és a térségben egyaránt. A közmunka az egyetlen jövedelemforrásuk.

Szőlősgyörökben és Lengyeltótiban a kisvállalkozók érdeklődtek pályázati forrásokról.

A projekt kitűnő lehetőséget biztosít a tapasztalatcserére, a problémák megoldási javaslatainak kibontására. A szervezők a kistérség minden településén rendeznek szakmai délutánokat. Egy napos partnerségi képzést az év végén terveznek.

 

Páratlan partnerség Pogányvölgyben

 

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése volt a célja annak a programnak melyre a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás nyújtott be pályázatot az államreform Operatív Program keretében. A projekt kiírója, a Nemzeti Fejlesztési ügynökség, kiemelt célként kezelte a hátrányos helyzetből való kitörést.

A kistérségi partnerségi együttműködést megvalósító pályázat záró rendezvényét a nyitó rendezvényhez hasonlóan nagy érdeklődés fogadta.

A lengyeltóti városi művelődési házban minden szektor, a pályázat minden partnere képviseltette magát március 1-én.

Az elnyert projekttel nyolc és fél millió forint került Pogányvölgybe az Európai Szociális Alapból.

A programba a térség tíz településének civiljeit, vállalkozóit, települési vezetőit, kisebbségi önkormányzatait vonták be.

Lehetőség nyílt egy fő térségfejlesztési szervező foglalkoztatására is, aki az együttműködést célzó fejlesztések koordinációját végezte. A programban 15 szakmai napot és egy napos partnerségi képzést tartottak, melyen a civilek, vállalkozók, kisebbségi képviselők osztották meg egymással tapasztalataikat, beszélték át közösen a maguk, illetve a térség aktuális problémáit, és kerestek megoldási lehetőségeket azokra. A szervezők a kistérség minden településén szerveztek szakmai délutánokat.

Egy nyolcvan órás szakmai képzés nyújtott segítséget az együttműködési stratégiák megismerésére. A képzés külső szakértői támogatással szakmai együttműködést, és annak beépülését valósította meg a kistérségi szintű fejlesztési, tervezési munkába. Fontos cél volt, megismertetni a résztvevőkkel a sikeres pályázatok elnyerésének útját. A tanfolyam elvégzése után minden résztvevő tanúsítványt kapott.

A program másfél éve alatt, valós együttműködés valósult meg helyi vezetők, civilek és a közélet szereplői között. Az összefogás páratlannak mondható a kistérségben, legfőbb célja a hátrányos helyzetből való kitörés.

 

 


Felhívás - III. Megyei borverseny
2011.05.05. Csütörtök


"Kárpát - medencei" kovácstalálkozó
2011.05.05. Csütörtök

Vése községben idén 10. alkalommal kerül megrendezésre a "Kárpát-medencei" kovácstalálkozó ahol az "elcsatolt területeken" élő kovácsok is részt vesznek . A rendezvényre várjuk kovácsok, amatőr csoportok és egyéni előadók jelentkezését az alábbi elérhetőségeken:

Bakon András művelődésszervező
Tel: 85/345-107;30/641-4411
Fax: 85/345-107
Email: muvhaz@vese.hu; telehaz@vese.hu


Megyei bajnoki labdarúgó mérkőzés
2011.05.04. Szerda


Hirdetmény - Vállalkozói Fórum
2011.05.04. Szerda


Felhívás
2011.05.04. Szerda


Képviselő-testüle t 2010. 04.28-án tartandó ülésére készült előterjesztések
2011.04.22. Péntek

itt tekinthető meg >>
Közlemény
2011.04.21. Csütörtök

A Somogy Megyei Rendőr - főkapitányság a Somogy Megyei és a Városi Baleset- megelőzési Bizottságok kiemelkedő fontosságú feladatai közt szerepel a gyermekek és a fiatalkorúak biztonságának növelése.

A gyermekek baleseti és bűnözés általi veszélyeztetettsége mind okozói, illetve elkövetői, mind pedig sértetti minőségben jelentősnek mondható.

A baleset - megelőzési bizottságok, valamint a bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezetek programjaikkal a felnövekvő generációt célozzák meg, a gyermekeket, akiknek normakövetéséhez igen fontos  társadalmi érdek fűződik.

A balesetek szempontjából a gyermek gyalogosok és kerékpárosok a legvédtelenebbek. Ők azok, akik életkorukból adódóan nem érzik a veszélyt, akár gyalogosként vagy kerékpárosként, akár utasként vesznek részt a közlekedésben.

A gyermek a közúti közlekedésben képtelen saját életének, testi épségének megóvására!

A tudatos magatartás kialakításában, a balesetek megelőzésében a felkészítésnek, a szülői példamutatásnak, a tanórai és tanórán kívüli közlekedésre nevelésnek meghatározó szerep kell, hogy jusson.

Kitűzött célunk, hogy a felnövekvő generáció megfelelő tudással vegyen részt a közlekedésben. Ez csak az önök együtt működésével lehetséges.


Pályázati felhívás
2011.04.18. Hétfő

Lengyeltóti Városi önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár

magasabb vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.


bővebben >>

<<   <       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    >    >>