Archív hírek
Közlemény
2011.04.21. Csütörtök

A Somogy Megyei Rendőr - főkapitányság a Somogy Megyei és a Városi Baleset- megelőzési Bizottságok kiemelkedő fontosságú feladatai közt szerepel a gyermekek és a fiatalkorúak biztonságának növelése.

A gyermekek baleseti és bűnözés általi veszélyeztetettsége mind okozói, illetve elkövetői, mind pedig sértetti minőségben jelentősnek mondható.

A baleset - megelőzési bizottságok, valamint a bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezetek programjaikkal a felnövekvő generációt célozzák meg, a gyermekeket, akiknek normakövetéséhez igen fontos  társadalmi érdek fűződik.

A balesetek szempontjából a gyermek gyalogosok és kerékpárosok a legvédtelenebbek. Ők azok, akik életkorukból adódóan nem érzik a veszélyt, akár gyalogosként vagy kerékpárosként, akár utasként vesznek részt a közlekedésben.

A gyermek a közúti közlekedésben képtelen saját életének, testi épségének megóvására!

A tudatos magatartás kialakításában, a balesetek megelőzésében a felkészítésnek, a szülői példamutatásnak, a tanórai és tanórán kívüli közlekedésre nevelésnek meghatározó szerep kell, hogy jusson.

Kitűzött célunk, hogy a felnövekvő generáció megfelelő tudással vegyen részt a közlekedésben. Ez csak az önök együtt működésével lehetséges.


Pályázati felhívás
2011.04.18. Hétfő

Lengyeltóti Városi önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár

magasabb vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.


bővebben >>
Képviselő-testüle t 2010. 04.18-án tartandó ülésére készült előterjesztések
2011.04.15. Péntek

itt tekinthető meg >>
TÓTI MAJÁLIS
2011.04.15. Péntek


A helyi televízió 2011.04.13-i adása
2011.04.15. Péntek

itt tekinthető meg >>
Fodor András Általános Iskola heti hírei 2011.04.15.
2011.04.15. Péntek

2011. április 8-án Bálványkövi Attila tanár úrral az 5. és a 6. osztályos fiúk először próbálhatták ki ügyességüket kéilabdában Nagyatádon. A 3. korcsoportnak rendeztek megyei döntőt, melyen az ügyes fiúk az 5. helyezést érték el...


bővebben >>
Hirdetmény - LIM - LOM AKCIÓ
2011.04.14. Csütörtök

LENGYELTÓTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY

 

2011. MÁJUS 17 - 18- ÁN

( KEDD, SZERDA )

 

AZ  AVE-ZÖLDFOK ZRT. LAKOSSÁGI

NAGYDARABOS HULLADÉK GYŰJTÉST VÉGEZ LENGYELTÓTIBAN

 

LENGYELTÓTI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2007.(XII.21.) RENDELETE SZERINT

 

„20.§

A nagy darabos /lom/ települési szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezések

 

/1/ A nagy darabos hulladék /lom/ gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról az önkormányzat évente egy alkalommal gondoskodik – külön díj felszámítása nélkül. Az akcióról a lakosságot az önkormányzat értesíti.

/2/ Gazdálkodó szervezet az /1/ bekezdésben meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe. 

/3/ A közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében lebonyolított lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra /így pl. inert hulladék, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra/ nem terjed ki.”

 

CSAK A MÁJUS 17-ÉN 07:00 ÓRÁIG KIRAKOTT HULLADÉKOT SZÁLLÍTJÁK EL!

Lengyeltóti, 2011. április 11.                 

Zsombok Lajos
polgármester


Összefogás a farkaslaki Tamási Áron Emlékház megmentéséért
2011.04.14. Csütörtök

Farkaslaka, Lengyeltóti város testvértelepülése a tótiak segítségét kéri egy helyi, farkaslaki irodalomtörténeti épület megmentésében. A ház Tamási áron lánytestvéréé ágnesé volt. Tamási áron ebben a házban írta m?vei nagy részét.

„Itt alkotott a nagy író, ide jött haza, itt fordult meg vele sok neves ember, itt volt otthon a világban”.

A Farkaslaki Tamási áron M?vel?dési Egyesület célul t?zte ki az épület megmentését, felújítását, melyhez támogatást várnak.

 

Kérem, hogy erejéhez mérten támogassa a Tamási áron Emlékház megmentéséért létrejött összefogást!

Felajánlását Lengyeltóti Város önkormányzat alábbi számlaszámára utalhatja:

 11743105-15396523-06530000

A Lengyeltóti OTP fiókban ugyanerre a számlaszámra be is fizetheti a felajánlott összeget.

A befizetés közlemény részébe az alábbi megjegyzés kerüljön: „Farkaslaki Tamási áron Emlékház megmentéséért”

Mentsük meg együtt Tamási áron hagyatékát!

 

Lengyeltóti, 2011. április 14.

                                         Tisztelettel:

Zsombok Lajos
polgármester


Hirdetmény - Víztornyok karbantartása
2011.04.14. Csütörtök

Lengyeltói Város Jegyzõje értesíti a lakosságot, hogy az ivóvíz minõségének fenntartásához a víztornyok tisztítása és fertõtlenítése is hozzájárul. A DRV ZRT. Lengyeltótiban

 

2011. április 18-án

 

végzi el a szükséges munkálatokat.

 

A településen a munkálatok miatt elõfordulhat nyomáscsökkenés, esetleg vízhiány. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket és türelmüket.

Lengyeltóti, 2011. április 04.

dr. Szatmári Ibolya
jegyzõ


Hirdetmény - Kéményseprési munkálatok
2011.04.14. Csütörtök

Lengyeltóti Város Jegyzõje értesíti a lakosságot, hogy a Magyar Kémény KFT. Kaposvár
dolgozója Papp Gábor

 2011. március 30-2011. május 06.

 napjáig Lengyeltóti városban tartózkodik a kötelezõen elõírt kéményseprési munkálatok elvégzése céljából.

 

A szolgáltatás megrendelhetõ az alábbi telefonszámon

Papp Gábor : 06-30/410-9483.

 Lengyeltóti,2011. március 25.

 

dr. Szatmári Ibolya
jegyzõ <<   <       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    >    >>