Archív hírek
Képviselő-testüle t 2010. 04.18-án tartandó ülésére készült előterjesztések
2011.04.15. Péntek

itt tekinthető meg >>
TÓTI MAJÁLIS
2011.04.15. Péntek


A helyi televízió 2011.04.13-i adása
2011.04.15. Péntek

itt tekinthető meg >>
Fodor András Általános Iskola heti hírei 2011.04.15.
2011.04.15. Péntek

2011. április 8-án Bálványkövi Attila tanár úrral az 5. és a 6. osztályos fiúk először próbálhatták ki ügyességüket kéilabdában Nagyatádon. A 3. korcsoportnak rendeztek megyei döntőt, melyen az ügyes fiúk az 5. helyezést érték el...


bővebben >>
Hirdetmény - LIM - LOM AKCIÓ
2011.04.14. Csütörtök

LENGYELTÓTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY

 

2011. MÁJUS 17 - 18- ÁN

( KEDD, SZERDA )

 

AZ  AVE-ZÖLDFOK ZRT. LAKOSSÁGI

NAGYDARABOS HULLADÉK GYŰJTÉST VÉGEZ LENGYELTÓTIBAN

 

LENGYELTÓTI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2007.(XII.21.) RENDELETE SZERINT

 

„20.§

A nagy darabos /lom/ települési szilárd hulladékra vonatkozó rendelkezések

 

/1/ A nagy darabos hulladék /lom/ gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról az önkormányzat évente egy alkalommal gondoskodik – külön díj felszámítása nélkül. Az akcióról a lakosságot az önkormányzat értesíti.

/2/ Gazdálkodó szervezet az /1/ bekezdésben meghatározott lomtalanítási akciót nem vehetik igénybe. 

/3/ A közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék elszállítására köteles. A közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében lebonyolított lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra /így pl. inert hulladék, építési törmelékre, járműroncsra, biohulladékra, rendszeres háztartási szilárd hulladékra/ nem terjed ki.”

 

CSAK A MÁJUS 17-ÉN 07:00 ÓRÁIG KIRAKOTT HULLADÉKOT SZÁLLÍTJÁK EL!

Lengyeltóti, 2011. április 11.                 

Zsombok Lajos
polgármester


Összefogás a farkaslaki Tamási Áron Emlékház megmentéséért
2011.04.14. Csütörtök

Farkaslaka, Lengyeltóti város testvértelepülése a tótiak segítségét kéri egy helyi, farkaslaki irodalomtörténeti épület megmentésében. A ház Tamási áron lánytestvéréé ágnesé volt. Tamási áron ebben a házban írta m?vei nagy részét.

„Itt alkotott a nagy író, ide jött haza, itt fordult meg vele sok neves ember, itt volt otthon a világban”.

A Farkaslaki Tamási áron M?vel?dési Egyesület célul t?zte ki az épület megmentését, felújítását, melyhez támogatást várnak.

 

Kérem, hogy erejéhez mérten támogassa a Tamási áron Emlékház megmentéséért létrejött összefogást!

Felajánlását Lengyeltóti Város önkormányzat alábbi számlaszámára utalhatja:

 11743105-15396523-06530000

A Lengyeltóti OTP fiókban ugyanerre a számlaszámra be is fizetheti a felajánlott összeget.

A befizetés közlemény részébe az alábbi megjegyzés kerüljön: „Farkaslaki Tamási áron Emlékház megmentéséért”

Mentsük meg együtt Tamási áron hagyatékát!

 

Lengyeltóti, 2011. április 14.

                                         Tisztelettel:

Zsombok Lajos
polgármester


Hirdetmény - Víztornyok karbantartása
2011.04.14. Csütörtök

Lengyeltói Város Jegyzõje értesíti a lakosságot, hogy az ivóvíz minõségének fenntartásához a víztornyok tisztítása és fertõtlenítése is hozzájárul. A DRV ZRT. Lengyeltótiban

 

2011. április 18-án

 

végzi el a szükséges munkálatokat.

 

A településen a munkálatok miatt elõfordulhat nyomáscsökkenés, esetleg vízhiány. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket és türelmüket.

Lengyeltóti, 2011. április 04.

dr. Szatmári Ibolya
jegyzõ


Hirdetmény - Kéményseprési munkálatok
2011.04.14. Csütörtök

Lengyeltóti Város Jegyzõje értesíti a lakosságot, hogy a Magyar Kémény KFT. Kaposvár
dolgozója Papp Gábor

 2011. március 30-2011. május 06.

 napjáig Lengyeltóti városban tartózkodik a kötelezõen elõírt kéményseprési munkálatok elvégzése céljából.

 

A szolgáltatás megrendelhetõ az alábbi telefonszámon

Papp Gábor : 06-30/410-9483.

 Lengyeltóti,2011. március 25.

 

dr. Szatmári Ibolya
jegyzõ 


Hirdetmény - Eb oltás
2011.04.14. Csütörtök

    értesítem az eb tulajdonosokat, hogy a három hónapos kort elért ebek veszettség elleni kötelezõ védõoltását és parazita elleni kezelését összevezetett oltás keretében 2011. évben Lengyeltótiban az alábbi idõpontokban végzem.

Helye:
Dátum:
Idõpont:
Tûzoltó szertár 2011. 04.26. 9.00-10.00
17.00-18.00
Mohácsi utca 2011. 04.27. 9.00-10.00
Pusztaszentgyörgy 2011. 04.28. 9.00
Pusztaberény 2011.04.28. 10.00
Tatárvár 2011. 04.28. 10.30

Pótoltás:

Tûzoltószertár         2011. 05.04.    9.00-9.30 óra 

Az oltás és a parazita elleni kezelés díja ebenként 3200.-Ft, melyet a helyszínen kell megfizeni.

Kérem, hogy az ebek oltási bizonyítványát szíveskedjenek magukkal hozni.
új számozott oltási bizonyítvány ára 600.-Ft.
A számozott oltási bizonyítvány pótlása: 600.-Ft .

Felhívom az eb tartók figyelmét, hogy a 164/2009(IX.30.) sz. FVM rendelet alapján a 3 hónapos kort elért ebeket 30 napon belül és az elsõ oltást követõen hat hónapon belül ismételten, majd ezt követõen évente kell oltatni.

Az eb oltás elmulasztása  pénz bírságot von maga után.

 Nehezen kezelhetõ veszélyes ebeket szájkosárral szíveskedjenek felvezetni.

 Lengyeltóti,2011. április 11.

 

Dr. Tót Zoltán

állatorvos


Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár április havi program előzetese
2011.04.14. Csütörtök

itt tekinthetõ meg >>

<<   <       1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    >    >>