Lengyeltóti VSE

vse_1_1.JPG A sportegyesület bemutatkozása:

A sportegyesület neve: Lengyeltóti Városi Sportegyesület
Székhelye: Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.
Színe: Piros-kék
Alapításának éve: 1918
A Sportegyesület bázisszerve: Lengyeltóti Városi Önkormányzat
A sportegyesület működésének területe: Lengyeltóti Város Közigazgatási Területe
Szakosztályok: labdarúgó szakosztály és asztalitenisz szakosztály
A Sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A Sportegyesület szakosztályok működtetésén keresztül gondoskodik a sportolni vágyók testedzéséről és versenyszerű sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények gyermekeinek és tanulóinak, továbbá a lakosság szélesebb körének testnevelési és sporttevékenységét.
A Sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisszervével, továbbá a működési területén működő vállalkozásokkal.

A Sportegyesület vezetősége:

Szekeres Imre elnök
Ható Dezső
Horváth Ferenc
Nagy László
Székely Benke László
Újváry László


LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY

A labdarúgó szakosztály 5 korcsoport bajnokságában vesz részt az alábbi korcsoportokban:
1. Felnőtt korosztály: 18 fő igazolt játékos, versenyidőszakban heti három, a felkészülési időszakban heti 4 edzés. Edző 2009. január 1-jétől Perusza István.
2. U19 korosztály (ifi): 16 fő igazolt játékos, versenyidőszakban heti két edzés. Edző Újváry László.
3. U16 korosztály (serdülő): 15 fő igazolt játékos, versenyidőszakban heti két edzés. Edző Újváry László.
4. U13 korosztály: 16 fő igazolt játékos, versenyidőszakban heti három edzés. Edző Sipos Zoltán.
5. U7-U9-U11 korosztály: a 25 fő igazolt játékos által alkotott csapatok váltott helyszíneken megrendezett körmérkőzéseket játszanak, helyezés nélküli bajnokságban.
A 2008/2009. évi bajnokság őszi fordulójában a csapataink az alábbi helyezéseket érték el:
Felnőtt csapat: Megye I. bajnokság 16 csapatos mezőnyében 13. hely.
U19 (ifi) csapat: Megye I. bajnokság 16 csapatos mezőnyében 7. hely.
U16 (serdülő) csapat: Megyei Közép csoport 8 csapatos mezőnyében 1. hely.
U13 csapat: Megyei Északi csoport 8 csapatos mezőnyében 2. hely.
Lengyeltótiban működik a Lengyeltóti Öregfiúk labdarúgó csapata 20 fővel, akik amatőr bajnokságban, hetente megrendezett fordulókkal, átlagban 15-16 játékos részvételével szerepelnek. A csapat hazai mérkőzéseihez a tárgyi feltételeket egyesületünk biztosítja.
15 serdülőkorú labdarúgónk vehetett részt 2008. júliusában a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által pályázati támogatásból szervezett egy hetes kistérségi sporttáborozási programban. A gyermekek edzéseit olyan neves és elismert szakemberek, mint Prukner László, Keszei Ferenc, Wéber György és Hevesi Tamás vezényelték, ám a sportolás mellett informatikai és mentálhigiénés (bűnmegelőzés, élvezeti szerekkel kapcsolatos tájékoztatás) foglalkozásokat is tartottak meghívott szakemberek. A tábor vezetését Újváry László látta el. Minden nap a program közös ebéddel zárult. A tábor résztvevői számára a gyermekenkénti 5.000 Ft önköltség befizetését Egyesületünk átvállalta. A táborról készült honlap és a prezentációk megtalálhatóak a www.totifoci.extra.hu weblapon. Itt kerültek elhelyezésre a programokról készült digitális felvételek is.

ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY

Asztalitenisz csapatunk az NB III Dél-dunántúli csoportjában szerepel, 8 igazolt játékossal, heti két edzéssel. A csapat a 2008/2009. versenyidény őszi fordulóját a 10 csapatos nemzeti bajnokságban a 7. helyen zárta.
Asztalitenisz utánpótlás nevelése céljából hetente 3 alkalommal tart edzést ősztől 10 gyermek részére Márton János játékos-edző. Cél az ifjúsági játékosok fokozatos beépítése a csapatba.

A JÖVŐ FELADATAI

Az egyesület jövőbeni fő célja, hogy jelenlegi anyagi stabilitását megőrizve szerény, de nyugodt és elfogadható feltételeket biztosítson a sportolni vágyóknak, a korosztályos bajnokságokban résztvevőknek. Fő támogatónk Lengyeltóti Város Képviselő-testülete, de működésünkhöz nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a helyi vállalkozók támogatásai is. Rendszeresen pályázunk a Wesselényi Miklós Közalapítvány és a Nemzeti Civil Alapprogram által kiírt támogatásokra. A pályázatokon nyert összegeket működésre és sportfelszerelések vásárlására fordítjuk.
A 2009. év egyik fontos feladata lesz a sportpálya öntözésének megoldása, mivel a rendszeresen korán beköszönő forróságban a pálya a még javában tartó bajnokságra szinte alkalmatlanná válik.
Új labdákat, sportfelszereléseket és sportruházatokat fogunk vásárolni a pályázatokon nyert pénzekből, valamint a támogatók által nyújtott adományokból
Tervezés alatt áll egy triatlon szakosztály beindítása, ahol lehetőséget kapnak mindazon leányok és fiúk a rendszeres testmozgásra, akik szeretnek úszni-futni-kerékpározni, és megfelelő kitartásuk is van mindezen sportágak műveléséhez. Ezzel nagymértékben bővülhet Lengyeltótiban a választható, szakemberek által irányított sportolási lehetőségek száma.
2009 őszétől tervezzük az asztalitenisz szakosztály átszervezését. A Nemzeti Bajnokság rangos mezőnyében sokáig kiválóan helytálló csapat állományát zömében már nem helybeli játékosok alkotják. A szakosztály feladata a jövőben elsősorban az utánpótlás nevelése lesz, melyhez a személyi és tárgyi feltételeket, a megyei bajnokságban való versenyeztetés lehetőségét Egyesületünk továbbra is biztosítja.
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulással együttműködve továbbra is szeretnénk részt venni a Kistérség által szervezett sporttáborozási programokban.
Továbbra is nyitva áll az ajtónk mindazon amatőr sportolni vágyó előtt, akik hétköznap esténként vagy a hétvégeken szabadidejükben felkeresik a sportpályát, részt vesznek az amatőr bajnokságokon, a település jeles napjain szervezett sportrendezvényeken. A Lengyeltóti Öregfiúk csapata számára továbbra is biztosítjuk a hazai mérkőzésekhez szükséges tárgyi feltételeket.
2009-ben is részt kívánunk venni Lengyeltóti nevezetesebb eseményeinek megszervezésében (Tóti Majális, Tóti Napok, Téli felkészülési tornák), a helyszín biztosításában, a versenyek lebonyolításában.
Az anyagi feltételek biztosításához szükséges új és kihasználatlan bevételi források felkutatása. Támogatóinkat a felajánlások felhasználását illetően konkrét elképzelésekkel szándékozunk megszólítani, és a felhasznált összegekről feléjük elszámolni. Megkeressük mindazon szülőket is, akiknek gyermekei az Egyesület igazolt sportolói, hogy támogató közreműködésükkel segítsenek az adott korosztályt érintő felszerelések, eszközök beszerzésében. Újra kell gondolni a tagsági és a pártoló tagsági díjak eddigi rendszerét is.
Az Egyesület vezetősége átszervezés előtt áll. Több vezetőségi tag is jelezte, hogy nem tud a továbbiakban feladatokat vállalni az Egyesület munkájában. Az Egyesület februárra tervezett közgyűlésén az elmúlt év értékelése, a 2009. évi tervek megvitatása mellett fontos napirendi pont lesz az új vezetőség megválasztása.


Dr. Szücs Gábor
elnök