Lengyeltótiért Közalapítvány

A közalapítvány bemutatkozása
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u 2.
Bankszámlaszám : 11743105-20002499

Vagyonának Kezelője : Kuratórium
Elnöke: Dankó József
8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 20/b.
Telefon : 30/936-88-39


A Lengyeltótiért Közalapítvány a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 173/1999.XII.30.sz. határozatával jóváhagyott alapító okirat alapján jött létre.

Megyei bírósági nyilvántartási száma : 2280.

Mint közhasznú szervezet , létrehozásának célja szerint a település fejlesztése és rendezése érdekében az alábbi közfeladatokat vállalta:
- Település fejlesztése, rendezése
- A településkép és a környezet védelme
- Az infrastruktúra fejlesztése, karbantartása
- Gépek ,eszközök beszerzésének támogatása
- Város kulturális, közösségi életének támogatása
- Partnertelepülések kulturális intézményeivel való kapcsolat
- A város sport életének segítése

A Közalapítvány jogi személy.
Jellege alapján nyitott , melyhez mindazon belföldi és külföldi jogi és természetes személy pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulással csatlakozhat, aki a közalapítvány céljaival egyetért, és a csatlakozó nyilatkozatot aláírja.

Az évek során a támogatóinktól kapott adományokból : hozzájárultunk városunk szépítéséhez, fejlesztéséhez , így a Fonyódi úti útjavításhoz, a Kossuth L. utcai buszváró megépítéséhez, a nyugati temető északi oldalának díszbokrok beültetésével a környék esztétikusabbá tétele volt a szándékunk.

Támogattuk a Kórház-köz térburkolatának megépítését, játszótéri berendezések vásárlásával a gyermekek kulturált szabadidő eltöltési lehetősége volt a célunk.

Pénzbeni hozzájárulást adtunk Fácános és a Mohácsi út - útjavításaihoz, valamint segítséget adtunk a sportszervezetek működéséhez is.

Szervezetünk méltán lehet büszke arra, hogy a testvértelepülésre (árvízkárok helyreállítására), a városlakók és egyéb jogi szervezetek együtt érző adományaiból utalhattunk az Erdélyi Farkaslakára jelentős összeget.

A közalapítvány célja szerinti tevékenységének megvalósításához a továbbiakban is várjuk támogatásukat.