Lengyeltótiért-Somogyért Egyesület

Székhelye: Lengyeltóti, Rákóczi u. 29.

 

Képviselője: Vajda Imre volt haláláig

 

Alakulása: 2000. október 24.

 

Az egyesület önkormányzati elven működő helyi érdekvédelmi, társadalmi szervezet.

Az egyesület célja, feladata:

Az egyesület kiemelkedő működési célja Lengyeltóti település értékeinek megóvása, történelmi hagyományainak ápolása, fejlődésének elősegítése, kapcsolattartás más egyesületekkel.

Az egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár,tiszteletbeli taggá választható, az a külföldi állampolgárságú személy, aki szakmai tevékenységével vagy az egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett.

Az egyesület szervezete és működése:

Az egyesület vezető szervei a taggyűlés és a vezetőség. Az egyesület képviseletét a közgyűlés által választott 3 főből álló vezetőség látja el. A közgyűlés a vezetőséget 5 évre választja. A taggyűléseket évente legalább 1 alkalommal a vezetőség összehívja.

Az egyesület a bevételeivel önállóan gazdálkodik. Az egyesület vagyona a tagdíjakból, felajánlásokból képződik. Az egyesület tisztségviselői a feladataikat díjazás nélkül látják el.

Az egyesület jelenleg átszervezés alatt áll.