Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete

Székhelye: Lengyeltóti, Rákóczi u. 29.
Működési területe: Lengyeltóti közigazgatási területe
Alakulási éve: 1991.
Alapítója és első, majd tiszteltbeli örökös elnöke: Kiss Lajos
Jelenlegi elnöke: Sipos Ferenc

Az egyesület önkormányzattal és gazdasági önállósággal rendelkezik.Az egyesület célja, feladata:

- Nyugdíjasok és nyugdíjas korúak életkörülményeinek és feltételeinek javításáért munkálkodik.
- Szociális és nyugdíjas támogatások, és kedvezmények bővítéséért dolgozik.
- Kulturális téren a tagok kulturális igényeinek kielégítésére programok szervezése.
- Az egyesület pártoktól független civil szervezet. Pártokat nem támogat, de olyan független személyeket igen, akik képviselik a nyugdíjasok érdekeit, azokért kiállnak.
- Más szervekkel kapcsolatot tart.
- Működésében a tagságra, valamint más társadalmi szervezetekkel együttműködésre, erkölcsi és anyagi támogatásukra támaszkodik.
- Számít a helyi tömegtájékoztatási szervek támogatására is.


Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. Megválasztja 3 évre az elnököt, az egyesület elnökségét, a vezetőséget és az ellenőrző bizottságot.
A közgyűlést évente 1 alkalommal összehívjuk.
A vezetőség évente 3-4 alkalommal ülésezik.
Az egyesület 204 taggal rendelkezik.
Az éves tagdíj 500,-.
Az egyesület önálló költségvetés alpján gazdálkodik, bevétele tagdíjakból, természetes és jogi személyek támogatásából, pályázatokon nyert pénzösszegekből és adományokból áll.
Az év folyamán 2 ízben pénzügyi ellenőrzést végez az ellenőrző bizottság.
Az egyesület pénzét az OTP Bank által vezetett folyószámlán kezeli.
A tagfelvétel belépési nyilatkozat kitöltésével történik.
Az egyesület éves munkaterv szerint dolgozik.
A munkaterv vázlatát a vezetőség kiegészítheti az elnökségi gyűlésen, majd az éves közgyűlésen a tagság elfogadásával lép életbe.

2009. éves munkaterv:

Január 29. Pénzügyi ellenőrzés (2008. II. félév)
Február 12. Elnökségi-vetőségi gyűlés
Március 8. Nőnap Műv. Ház színházterme
Március 19. Elnökségi-vetőségi gyűlés
április 17. Közgyűlés műsor, vacsora
Május 23. Drávamenti Szépkorú Nyárköszöntő helye: Barcs
Június vége Nyári várszínház
Július I. félévi pénzügyi ellenőrzés
Augusztus Kirándulás
Augusztus 26. Fonyódliget Sportnap
Október 24. Színházi előadás Kálmán Imre Napok Siófok
November 19. Elnökségi gyűlés

A munkaterv vázlatos és rugalmas, a városi rendezvényeken való részvételhez igazodik, azzal még kiegészül.